Map of the graveyard
Cliciwch yma i agor PDF

Defnyddiwch swyddogaeth chwilio eich porwr gwe (Ctrl+F) i chwilio am enw neu ddyddiad yn y tabl isod,
yna gallwch ddarganfod rhif y bedd ar y map uchod.

Rhif. Llun Manylion/Hanes
190 REES

Format: grey granite headstone 79x60x10cm (hxwxl/t) with kerbs & footstone

Inscription: incised, sans serif, roman

IN
Loving Memory of
VAUGHAN REES
ABERYSTWYTH
1871-1944
And of his wife
ANNA MARIA
1870-1951

191 ANDREW

Format: slate headstone 98x70x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
ER
COFFADWRIAETH
AM
JOHN
MAB JOHN A MARY ANDREW
FURNACE
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
YR 28AIN DYDD O MAWRTH
1871
YN 38 MLWYDD
OED
BORE A HWYR BYDD BAROD, DAW’R DWTHWN
DOI DITHAU I'R BEDDROD;
CAIS FFYDD FYWIOL NEFOL NÔD
--------------------------------
( last line of epitaph undecipherable – buried /sunk into the ground)

 192 ANDREW

Format: slate headstone 98x70x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double.

ER
COFFADWRIAETH
AM
JOHN ANDREW
FURNACE
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
YR 22AIN DYDD O AWST
1866
YN 59 MLWYDD
OED
"GWERTHFAWR Y'NGOLWG. YR
ARGLWYDD
YW MARWOLAETH EI
SAINT EF: PSALM 116.15

ER
COFFADWRIAETH
AM
MARY GWRAIG
JOHN ANDREW
FURNACE
YR HON A FU FARW
Y 23AIN DYDD O MEDI
1872
YN 64 MLWYDD
OED
NA RYFEDDWCH AM HYN
CANYS Y MAE YR AWR YN
DYFOD, YN YR HON Y CAIFF,
PAWB AR SYDD YN Y BEDDAU
GLYWED EI LLEFFRYDD EF.
IOAN 5.28

193 ANDREWS

Format: slate headstone 120x76x3cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, lateral spiral pillars and fallen flower top
ER SERCHUS GOF AM
ELIZABETH
ANWYL BRIOD JAMES ANDREWS
Eglwysfach, yr hon a fu farw
Awst 3, 1889 yn 53 mlwydd oed.
---------------------
GOSTYNGODD EFE FY NERTH AR Y FFORDD
BYRHAODD FY NYDDIAU
---------------------
HEFYD AM EU HANWYL FERCH
ELIZABETH, yr hon a fu farw
Ebrill 12 1879 yn 12 mlwydd oed

"YR ARGLWYDD SYDD YN MARWHAU, AC YN
BYWHAU: EFE SYDD YN DWYN I WAERED
I'R BEDD, AC YN DWYN I FYNY"
---------------------
HEFYD AM EU HANWYL FERCH
GWEN ELIZABETH yr hon a fu farw
Gorph – 7 1890 yn 10 mlwydd oed

"AC WILO A WNAETHANT OLL, A CHWYNFAN
AM DANI, EITHR EFE A DDYWEDODD NAC
WYLWCH: NID MARW HI, EITHR CYSGU Y MAE"

194

Kerbs but no marked stone

195 EDWARDS

Format: slate headstone 127x76x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, palm top

ER SERCHUS GOF AM
DAVID EDWARDS
EGLWYSFACH
BU FARW MEHEFIN 29AIN 1878
YN 47 MLWYDD OED
------------------------
HEFYD AM
WINEFRED
MERCH DAVID A MARY EDWARDS,
BU FARW MAI 1AF 1876
YN 4 BLWYDD A DEG MIS OED.
------------------------
"Gwyn eu byd y rhai pur o galon
Canys hwy a welant Dduw"

196 EDWARDS

Format: slate headstone 173x77x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, palm top

ER SERCHUS GOF AM
MARY EDWARDS
PRIOD Y DIWEDDAR DAVID EDWARDS,
YR HON A FU FARW MAWRTH 16, 1911,
YN 67 MLWYDD OED.
--------
"AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD"

197 JENKINS

Format: slate headstone 137x77x3cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, ivy leaves
ER
SERCHUS GOF
AM
JANE JENKINS
ANWYL PRIOD JOHN JENKINS
TY CAPEL Y GRAIG
YR HON A HUNODD YN YR IESU
CHWEF 9, 1905
YN 62 MLWYDD OED
---------------------
HEFYD AM
JOHN JENKINS,
YR HWN A HUNODD YN YR IESU
RHAGFYR 10, 1906
YN 66 MLWYDD OED
---------------------
Y CYFIAWN YN DDIAU A GLODFORANT
DY ENW DI; Y RHAI UNIAWN A
DRIGANT GER DY FRON DI,
"HEDD PERFFAITH HEDD"

198 JENKINS

Format: slate headstone 106x56x4cm (hxwxl/t
Mason: J.Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, bible and olive branches

ER SERCHUS GOF
AM
JENKIN JENKINS
ANWYL FAB JOHN A
JANE JENKINS
Tŷ CAPEL Y GRAIG
YR HWN A FU FARW
EBRILL 24AIN 1880
YN 4 BLWYDD OED
CAWN GWRDD TU DRAW, I’R TONAU
AR ARDALOEDD GWYNFYD IACH;
LLE MAE'R IESU'N RHOI CORONAU
A THELYNAU I BLANT BACH

199 JENKINS

Format: slate headstone 99x65x4cm (hxwxl/t with slate footstone

Inscription: incised, sans serif, roman, corn sheaths

ER COF AM
WILLIAM
Anwyl blentyn Evan ac
Elizabeth Jenkins Caerhedyn;
YR HWN A FU FARW EBRILL 28, 1879
YN FLWYDD OED
----------------------
HEFYD
Am MARGARET eu Mherch
YR HON A FU FARW MEDI 20 1880
YN 4 MLWYDD OED
----------------------
HEFYD ER COF AM THOMAS, MAB
EVAN A MARY JENKINS
YR HWN A ANWYD MAWRTH 30AIN
A FU FARW EBRILL 1AF 1890

200 JENKINS

Format: slate headstone 112x74x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urn with cross each side

COFFADWRIAETH
AM
ELIZABETH
ANWYL BRIOD EVAN JENKINS
Caerhedyn;
YR HON A FU FARW GORPHENAF 15, 1880
YN 33 MLWYDD OED
---------------------
"Ni frysia yr hwn a gredo"

201 DAVIES

Format: sandstone headstone 137x74x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, encircled clasped hands

MARTHA
ANWYL BRIOD JOHN DAVIES
FURNACE
BU FARW MEDI 9FED 1889
YN 48 MLWYDD OED
--------------------
"FEL YR ENNILLWYF GRIST, AC Y'M CAIR
YNDDO EF."
-------------------
HEFYD AM
JOHN DAVIES
A FU FARW MAI 14, 1896
YN 86 MLWYDD OED
"Y RHAI A BLANNWYD YN NHŷ YR ARGLWYDD,
A FLODEUANT Y'NGHYNTEDDOED EIN DUW,
FFRWTHANT ETTO YN EU HENAINT,TIRFION
AC IRAIDD FYDDANT."

202 DAVIES (THOMAS)

Format: slate headstone 127x99x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, footstone.


ER SERCHUS
GOF AM
EI ANNWYL BRIOD
ANNE JANE DAVIES
YR HON A HUNODD
YN YR IESU
CHWEF 1, 1937
YN 63 MLWYDD OED
---------------
"ATGOFION GREANT HIRAETH DWYS
AM UN DYNER GALON A
HUNA DAN Y GWYS"

ER SERCHUS
GOF AM
JOHN DAVIES
YNYSEIDIOL
YR HWN A FU FARW
EBRILL 26, 1906
YN 51 MLWYDD OED
"Y CYFIAWN A OBEITHIA
PAN FYDD YN MARW"
---------------------
HEFYD ER COF AM
JOHN DAVIES,
WYR YR UCHOD AC
ANNWYL FABAN
OWEN A JANE THOMAS
GYNT DOLGOCH, GLANDYFI
YR HWN A FU FARW
AWST 1919
YN DRI MIS OED.
"GADEWCH I BLANT BYCHAIN
DDYFOD ATAF FI CANYS,
EIDDYNT HWY YW
TEYRNAS NEFOEDD"

203 HUMPHREYS

Format: slate headstone 147x76xcm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, ivy leaves and palm tree.

ER SERCHUS
GOF AM
BESSIE HUMPHREYS
ANWYL FERCH
EDWARD A’R DDIWEDDAR JANE HUMPHREYS
GYNT O ABERCYNON
GANWYD MAWRTH 2IL 1901
BU FARW MEHEFIN 11EG 1913

204
HUGHES (JENKINS)

Format: slate headstone 150x74x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, anchor, grapes and leaves.

ER SERCHUS
GOF AM
JOHN HUGHES
BRYNTEG
GLANDYFI
HUNODD HYDREF 28 1916
YN 75 MLWYDD OED
HEFYD AM
MARGARET HUGHES
EI ANWYL BRIOD
HUNODD AWST 10, 1915
YN 74 MLWYDD OED
"AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD
CANYS YN YR AWR NI THYBIOCH Y
DAW MAB Y DYN"
-------------------
HEFYD AM
MARY JENKINS
PRIOD THOMAS JENKINS, BRYNTEG
HUNODD MAWRTH 6, 1922
YN 45 MLWYDD OED
DUW CARIAD YW

205 EVANS

Format: slate headstone 127x77x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, kerb stone, ivy leaves and bible.

ER SERCHUS GOFFADWRIAETH AM
WILLIAM EVANS
MELINDWR EGLWYSFACH
GANWYD MAWRTH 4YDD 1850
BU FARW IONAWR 25AIN 1919
"DIGONIR FI PAN DDIHUNWYF A'TH DDELW DI"

HEFYD
ELIZABETH EVANS
GANWYD CHWEF 26, 1868
BU FARW GORPH 15, 1945
“EI HUN MOR DAWEL YW”

A'U MERCHED
ELLEN JANET EVANS
HUNODD GORFF 17, 1977
YN 75 MLWYDD OED
ELIZABETH PRICE EVANS
HUNODD TACH 24, 1996
YN 85 MLWYDD OED

206 DAVIES

Format: granite headstone 187x71x17cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, kerbed enclosing cross

ER SERCHUS GOF
AM
MARY ANNE
ANNWYL BRIOD DANIEL DAVIES
PENRHYNGERWYN
HUNODD MAI 29 1922
YN 59 MLWYDD OED
“GWELER DY EWYLLYS”

HEFYD AM
DANIEL DAVIES
HUNODD MAWRTH 31 1931, YN 71 MLWYDD OED
HEFYD EU MAB
RICHARD JENKINS
HUNODD RHAGFYR 17 1954 YN 60 ML. OED
HUNO MEWN HEDD

207 LEWIS

Format: sandstone headstone 87x37x10cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, flower upper

IN
LOVING MEMORY OF
SELINA
BELOVED DAUGHTER OF
ALFRED AND WINIFRED LEWIS
TAN-Y FOEL EGLWYSFACH
WHO DEPARTED THIS LIFE
JUNE 9, 1925
AGED 6 YEARS

208 LEWIS

Format: slate headstone 74x76x7cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman

IN LOVING MEMORY OF
ALFRED
BELOVED HUSBAND OF
WINIFRED LEWIS EGLWYSFACH
WHO DEPARTED THIS LIFE
14 FEBRUARY 1935
Peace perfect peace
ALSO OF
WINIFRED LEWIS
DIED JULY 15, 1977

209 JONES

Format: slate headstone 120x91x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double


COFFADWRIAETH
AM
JOHN JONES
MELIN-NEWYDD
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
Y 26AIN DYDD O
TACHWEDD 1871
YN 80 MLWYDD OED
“YR ARGLWYDD SYDD YN
MARWHAU AC YN BYWHAU
EFE SYDD YN DWYN
I WAERED I'R BEDD AC
YN DWYN I FYNY”

1 SAM. 2.6.

HEFYD
AM
ANN JONES
EI BRIOD YR HON
A FU FARW IONAWR
15, 1893, YN 96 OED
RHOES YR IOR HIR
OES I ANN A GWEN
TREFN GRAS AC ANIAN

210 EDWARDS

Format: slate headstone 106x72x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
ER
COFFADWRIAETH AM
THOMAS
MAB LEWIS A MARY EDWARDS
MELINNEWYDD YN YR PLWYF HWN
BU FARW MAWRTH 22AIN 1872
YN 3 BLWYDD OED
Ni ddaeth y teg Flodeuyn hyn
A ga'dd mor syn ei symmyd
Ond prin i ddangos pa mor hardd
Yw Blodau gardd y bywyd

 211 LEWIS

Format: slate headstone 128x96x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman double, urns

ER SERCHUS GOF AM
JOHN LEWIS
SEYMOUR STREET LLUNDAIN;
GYNT O’R YNYSFACH
YR HWN A FU FARW
MEDI 28AIN 1902
YN 38 MLWYDD OED
---------------
Y BORE Y BLODEUA
AC Y TYF; PRYD NAWN
Y TORRIR EF YMAITH,
AC Y GWYWA
PSALM XC 6

ER SERCHUS GOF AM
ANNE
ANWYL BRIOD JOHN LEWIS
YR HON A FU FARW
YN LUNDAIN YN YSTOD Y
RHYFEL' MEDI 8 1939
YN 74 MLWYDD OED
(AC Y GLADDWYD YN Y
CITY OF LONDON CEMETERY)
"UWCH LAW POB LOES A
CHLWY"

 

212 EDWARDS

Format: slate headstone 122x102x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman double, urns


ER SERCHUS GOF
AM
KATHERINE
EI ANWYL BRIOD
YR HON A FU FARW
IONAWR 13 1901
YN 61 MLWYDD OED
"YR HYN A ALLODD HON, HI
A'I GWNAETH"
-------------------
MAE NGHYFEILLION WEDI
MYNED DRAW YN LLUOEDD
O FY MLAEN. RHAI FU'N
MYND TRWY DDYFFRYN
BACCA GYDA MI TUA
SALEM LÂN.

ER SERCHUS GOF
AM
ABRAHAM EDWARDS
TYMAWR
Yr hwn a hunodd
yn yr Iesu
Mawrth 4, 1889 yn
58 mlwydd oed
--------------------
Ac ni syrthiodd: oblegid
SylfaenesiD EF AR Y
GRAIG

213 EDWARDS

Format: slate headstone 134x78x7cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, kerbs, palm

ER SERCHUS GOF
AM
ISAAC EDWARDS
TYMAWR EGLWYSFACH
YR HWN A FU FARW
HYDREF 2FED 1910
YN 86 MLWYDD OED
DIGONA EF A HIR DDYDDIAU; A DANGOSAF IDDO
FY IACHAWDWRIAETH
--------------------
HEFYD AM EI ANWYL BRIOD
JANE EDWARDS
YR HON A FU FARW YN YNYS EIDIOL
HYDREF 22AIN 1913
YN 78 MLWYDD OED
DYCHWEL O FY ENAID, I'TH ORPHWYSFA;
CANYS YR ARGLWYDD FU DDA WRTHYT

214 JONES

Format: slate headstone 170x6x12cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, palm leaves

ER
SERCHUS GOF AM
JAMES JONES
BRYNDYFI
HUNODD TACHWEDD 9 1916
YN 64 MLWYDD OED
"BYDDWCH CHWITHAU BAROD CANYS YN
YR AWR NI THYBIOCH Y DAW MAB Y DYN"
HEFYD CATHERINE EI ANNWYL BRIOD
A HUNODD ION. 10 1936
YN 82 MLWYDD OED
YR HYN A ALLODD HON H'I A'I GWNAETH
HEFYD AM Y PARCH
E. MORGAN JONES B.A., B.D.
ANNWYL FAB JAMES
A CATHERINE JONES
BRYNDYFI
HUNODD YN YR IESU RHAG. 19 1926
AC Y GLADDWYD YN JOHNSTOWN U.D.A.
YN 45 MLWYDD OED
"EI HAUL A FACHLUDODD TRA YR OEDD HI YN DDYDD"
HEFYD EI MERCH MARGARET JONES
A HUNODD HYDREF 15 1961
YN 85 MLWYDD OED

 215 ELLIS

Format: slate headstone 148x74x8cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman ivy leaves

 

YR HYN A ALLODD HON, HI A GWNAETH
ER
SERCHUS GOF AM
MARY
ANWYL BRIOD WILLIAM ELLIS
DOVEY JUNCTION
YR HON A HUNODD MAWRTH 18 1916
YN 35 MLWYDD OED
-------------
"GADEWCH I BLANT BYCHAIN DDYFOD ATAF FI"
-------------
HEFYD EI PHRIOD
WILLIAM
BRYN AWEL EGLWYSFACH
HUNODD TACHWEDD 17, 1947
YN 70 MLWYDD OED
HEFYD EI MAB
IORWERTH
HUNODD MAI 26 1956
YN 51 MLWYDD OED

216 JONES

Format: pink granite cross headstone 184x84x14cm (hxwxl/t in kerb and railings

Inscription: incised, sans serif, roman on sides of cross

IN LOVING MEMORY OF
EVAN JONES, DOLEN EGLWYS
BORN NOV 26 1822
DIED DEC 31 1899
---------------
THERE IS REST IN HEAVEN

ALSO SUSANNAH
HIS BELOVED WIFE
WHO DIED APRIL
27TH 1930
AGED 86 YEARS
COFFADWRIAETH CYFIAWN
SYDD BENDIGEDIG

217 MEREDITH

Format: pink granite cross headstone 163x57x9cm (hxwxl/t in kerbed enclosure

Inscription: incised, sans serif, roman on lower sides of plinth

IN
LOVING MEMORY
OF
JOHN LEWIS MEREDITH M.A.
VICAR OF LLANELLY 1890 - 1903
BORN JUNE 24TH 1840
ENTERED INTO REST SEPTR 12TH 1906
"THEM THAT SLEEP IN JESUS WILL GOD
BRING WITH HIM"

ALSO OF
MARY MEREDITH
3 CAMBRIAN TERRACE ABERYSTWYTH
BORN APRIL 11TH 1845
DIED MAY 18TH 1914

218A HILLS

Format: grey granite crosses headstone 148x74x8cm (hxwxl/t in kerbed enclosure

Inscription: incised painted, sans serif, roman

IN GRATEFUL AND
HAPPY REMEMBRANCE
OF
GEORGE GREGORY HILLS M.C.
WHO DIED SEPTEMBER 2ND 1955
VERY DEARLY BELOVED HUSBAND OF
PATRICIA
WHAT DOTH THE LORD REQUIRE OF THEE
BUT TO DO JUSTLY AND TO LOVE MERCY
AND TO WALK HUMBLY WITH GOD.

 218B KENYON

Format: grey granite crosses headstone 110x39x9cm (hxwxl/t in kerbed enclosure

Inscription: incised painted, sans serif, roman

THE BELOVED OF
THE LORD SHALL DWELL
IN SAFETY OF HIM

IN TREASURED MEMORY OF
CHARLES AND LILIAN KENYON
OF
RANGER LODGE GLANDYFI

21ST DEC 1942    ※    3RD APRIL 1938
IT SHALL BE WELL WITH THEM THAT LOVE
THE LORD

219 TAUNTON

Format: red granite cross headstone 176x76x14cm (hxwxl/t in kerbed enclosure

Inscription: incised painted, sans serif, roman

TO
THE BEAUTIFUL MEMORY OF
JAMES BARRY TAUNTON
OF YNYSHIR HALL GLANDYFI
WHO FELL ASLEEP MARCH 3 1909
AGED 45 YEARS
DEARLY LOVED
HUSBAND OF PRISCILLA TAUNTON
-------
ELDER SON OF JOSEPH TAUNTON
WIDNEY MANOR, KNOWLE, WARWICKSHIRE
BLESSED ARE THE PURE IN HEART FOR
THEY SHALL SEE GOD.

220 JONES

Format: slate headstone 121x66x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, vase with flowers

E R
SERCHUS GOF AM
BENJAMIN JONES
LLYNCELYN, PLWYF TOWYN
YR HWN A FU FARW
MAI 7FED 1897
YN 79 MLWYDD OED
"YR ARGLWYDD SYDD YN MARWHÂU
AC YN BYWHÂU: EFE SYDD YN DWYN
I WAERED I'R BEDD AC YM DWYN I FYNY"

221 JONES

Format: slate headstone 117x107x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urns, double

COFFADWRIAETH
AM
JOHN JONES
MELINDWR
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
CHWEFROR Y 14EG 1859
YN 78 MLWYDD
OED
Y CYFIAWN A LAWENYCHA YN
YR ARGLWYDD, AC A OBEITHIA
YNDDO A’R RHAI UNIAWN O GALON
OLL A ORFOLEDDANT. PSALM LXIV.10

COFFADWRIAETH
AM
JANE JONES
GOGERTH
GWRAIG Y DIWEDDAR
JOHN JONES, MELINDWR
YR HON A FU FARW
MAWRTH YR 17EG 1874
YN 85 MLWYDD
OED
GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI
SYDD YN MARW YN YR
ARGLWYDD.              DAT. XIV.13


222 EVANS

Format: slate headstone 120x114x6.5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urns, double

SERCHUS GOF
AM
JAMES EVANS
BUTCHER EGLWYSFACH
YR HWN A FU FARW
AR YR 17EG O AWST 1878
YN 57 MLWYDD OED
Am hynny byddwch chwithau
barod: canys yn yr
awr ni thybioch y daw
Mab y dyn

"O FRYNIAU CAERSALEM CAER GWELED
HOLL DAITH YR ANIALWCH I GYD
PRYD HYN Y DAW TROION YR YRFA
YN FELYS I LANW EIN BRYD"

SERCHUS GOF
AM
JANE EVANS
ANWYL BRIOD JAMES EVANS
BUTCHER EGLWYSFACH
YR HON A FU FARW
MAI 12 1898
YN 76 MLWYDD OED

Yr hyn a allodd hon
hi ai gwnaeth

 

MAE NGHYFEILLION WEDI MYNED
DRAW YN LLUOEDD O FY MLAEN
RHAI FU’N MYND TRWY DDYFFRYN BACCA
GYDA MI TUA SALEM LÂN

223 JONES

Format: slate headstone 125x108x6.5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urns, double

IN MEMORY
OF
RICHARD JONES
LATE OF YNYS GREIGOG
IN THIS PARISH
DEParted this life
On the 5th day Of
december
1868
AGED 70 YEARS

THE LORD KILLETH AND
MAKETH ALIVE: HE BRINGETH
DOWN TO THE GRAVE AND
BRINGETH UP.         1 SAM.IX.6

IN MEMORY
OF
LEWIS JONES
LATE OF YNYS GREIGOG
IN THIS PARISH
DEParted this life
ON THE 23RD  DAY OF
FEBRUARY
1865
AGED 61 YEARS

MARVEL NOT AT THIS FOR THE
HOUR IS COMING IN THE WHICH
ALL THAT ARE IN THE GRAVES
SHALL HEAR HIS VOICE
ST JOHN V.28.

224 PUGH

Format: slate headstone 118x76x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urn above

IN MEMORY OF
ELIZABETH
DAUGHTER OF DAVID AND
HARRIET PUGH
LATE OF YNYS GREIGOG
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 5TH DAY OF FEBRUARY
1870
AGED 6 MONTHS
"THIS LOVELY BUD, SO YOUNG AND FAIR,
CUT DOWN BY EARLY DOOM
JUST CAME TO SHOW HOW SWEET A FLOWER
IN PARADISE WILL BLOOM"

225 EVANS

Format: slate headstone 120x72x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman

IHS

IN MEMORY OF
ANNE EVANS
LATE OF YNYS GREIGOG
DAUGHTER OF CAPT DAVID AND
ANNE EVANS, FURNACE FARM,
IN THIS PARISH.
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 30TH DAY OF JUNE
1870 AGED 43 YEARS
IN SWEETEST SLUMBERS HERE RELEAS'D
FROM SORROW, SIN AND PAIN,
I LIE UNTIL THE BLESSED MORN,
WHEN I SHALL RISE AGAIN.

226 EVANS

Format: slate headstone 127x106x6.5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urns, double

In memory
OF
CAPT DAVID EVANS
LATE OF FURNACE FARM
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 18TH DAY OF OCTOBER
1881
AGED 74 YEARS
"BLESSED ARE THE PURE OF HEART
FOR THEY SHALL SEE GOD"  MATT.V.8

In memory
OF
ANNE EVANS
WIFE OF
CAPT DAVID EVANS
OF FURNACE FARM
IN THIS PARISH
DEPARTED THIS LIFE
ON THE 10TH DAY JULY
1864
AGED 58 YEARS

BLESSED ARE THE DEAD WHICH
DIE IN THE LORD FROM
HENCEFORTH: YEA, SAITH THE
SPIRIT, THAT THEY MAY REST
FROM THEIR LABOURS AND
THEIR WORKS DO FOLLOW THEM.
REV.XIV.23

 

227 JONES

Format: slate headstone 119x79x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urn above,

ER SERCHUS COF
AM
ANN JONES
TANYBRYN   MENAI BRIDGE       
ANNWYL BRIOD EVAN JONES
TAIFFORDD FAWR
YN Y PLWYF HWN
BU FARW MEDI 30AIN 1887
YN 67 MLWYDD
OED
“ETTO MI A LAWENYCHAF YN YR ARGLWYDD;
BYDDAF HYFRYD YN NUW FY IACHAWDWRIAETH"
ONI BAI FOD DY DDEDF YN HYFRYDWCH I MI.
DARFUASAI YNA AMDANAF YN FY NGHYSTUDD

 228 JONES

Format: slate headstone 121x79x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,

ER SERCHUS GOF AM
EVAN JONES
TAIFFORDDFAWR
YN Y PLWYF HWN, YR HWN A FU FARW
IONAWR 3YDD 1877 YN 66 MLWYDD
OED
"FY NYDDIAU A AETHANT HEIBIO A’M HAMCANION
A DYNNED YMAITH" – JOB.XVII.11.

229 EDWARDS

Format: slate headstone 121x104x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double urns


Er serchus gof
AM
ANNE MARIA
ANWYL BRIOD LUMLEY EDWARDS
TYMAWR
Yn hon a hunodd yn
Yr Iesu
Mai 22 1881,yn 78
Mlwydd oed
--------------
YR HYN A ALLODD HON
HI A'I GWNAETH
---------------
YMA GORWEDD GWRAIG
RINWEDDOL DOETH A
DUWIOL YN EI DYDD
LLWYR GYNGHORODD BAWB
O'I THEULU I DDYFAL
LYNU YN Y FFYDD

Er serchus gof
AM
LUMLEY EDWARDS
TYMAWR
YN Y PLWYF HWN
Yr hwn a hunodd
yn yr Iesu
Ebrill 21, 1878, yn 71
mlwydd oed
----------------
"DIGONAF EF A HIR
DDYDDIAU, A DANGOSAF IDDO
FY IACHAWDWRIAETH”

230 EDWARDS

Format: slate headstone 124x76x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urn and flowers

Er Serchus Gof Am
HANNAH
ANWYL BRIOD THOMAS SAMUEL
CEMMAES ROAD
A MERCH I LUMLEY AC ANN MARIA EDWARDS
TYMAWR
Yr hon a hunodd yn yr Iesu Rhagfyr 14
1873 yn 23 mlwydd oed.
---------------------
CANYS YN Y DYDD BLIN Y'M CUDDIA
O FEWN EI BABELL.

231 EDWARDS

Format: slate headstone 123x76x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, urn and flowers

Er Serchus Gof Am
ANNE EDWARS
MERCH LUMLEY AC ANNE MARIA EDWAEDS
TYMAWR
Yr hon a hunodd yn yr Iesu Rhagfyr 18
1865, yn 20 mlwydd oed
-----------------------
"PAN YW FY NHAD A'M MAM YN FY NGWRTHOD
YR ARGLWYDD A'M DERBYN”

 232 EDWARDS

Format: slate headstone 123x76x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, urn and flowers

Er Serchus Gof Am
DAVID EDWARDS
MAB LUMLEY AC ANNE MARIA EDWARDS
TY MAWR
Yr hwn a hunedd yn yr Iesu Gorphenol 2
1865, yn 22 mlwydd oed.
DA YW I WR DDWYN YR IAU YN EI IEUENGCTID

233 EDWARDS

Format: marble Celtic cross, in railings 150x48x10cm (hxwxl/t
Also one collapsed cross
Inscription: incised, sans serif, urn and flowers
1. Celtic cross upstanding

IN LOVING MEMORY OF
EDWARD EDWARDS B.A.
CLERK IN HOLY ORDERS
MANY YEARS VICAR OF THIS PARISH
BORN OCTOBER 5TH 1825
DIED NOVEMBER 29TH 1896
"PEACE PERFECT PEACE"

2. Collapsed cross  :-    C.E. AND M.A. EDWARDS
IN DOMINO IN ----------------------

234 DAVIES

Format: slate pedestal 9x89x194cm (hxwxl/t) large with railings and slate kerb

Inscription: incised, sans serif, urn and flowers

IN MEMORY OF
THE REV. JOHN DAVIES
INCUMBENT OF THIS PARISH
FOR 34 YEARS
AND ALSO OF THE ADJOINING PARISH
OF LLANCYFELIN FOR 22 YEARS
DIED JANUARY 4TH 1865
AGED 67 YEARS
Blessed are the dead which die in the
Lord from henceforth; YEA saith the
spirit that they may rest from their
labours; and their works do follow them.
Rev.xiv.13
ALSO
TO THE MEMORY OF CATHERINE
RELICT OF THE
REV JOHN DAVIES
WHO DIED MAY 24TH 1869
AGED 68 YEARS.

AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD, CANYS
YN YR AWR NI THYBIOCH Y DAW MAB Y DYN.
St MATTHEW XXIV.44

 235 DAVIES

Format: slate headstone 122x76x7cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, urn
IN MEMORY OF
THOMAS DAVIES
LATE OF BANCYLLAN
IN THIS PARISH WHO SERVED HIS DUTY AS A
MOUNTED GUARD OFFICER
FOR 32 YEARS.
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 25TH DAY OF JANUARY
1873, AGED 79 YEARS.
"In sweetest slumber here released
From sorrow sin and pain;
I lie until the blessed morn
THEN I SHALL RISE AGAIN.

236 BRYAN

Format: slate headstone 135x76x6cm (hxwxl/t) in kerbs

Inscription: incised, sans serif, palm & ivy leaves

IN LOVING MEMORY
OF
ANNIE BRYAN
WIFE OF WALTER BRYAN
WHO FELL ASLEEP MAY 31ST 1896
AGED 31 YEARS
--------------
"For if we believe that Jesus died and
rose again, even so them also which sleep
in Jesus will God bring with him"

237 JENKINS

Format: silver granite chest tomb35x75x190cm (hxwxl/t) large granite kerb

Inscription: incised, sans serif, double in single column

IN EVER LOVING MEMORY OF
DAVID JENKINS OF MAESTEG, GLANDOVEY
WHO FEL ASLEEP IN JESUS
MAY 9TH 1896
AGED 72 YEARS
DEEPLY REGRETTED
ALSO OF JANE HIS DAUGHTER
WHO DIED NOVEMBER 5TH 1917 AGED 65 YEARS
"THY WILL BE DONE"
-------------------------
IN AFFECTIONATE REMEMBRANCE OF
DAVID JENKINS OF CAERHEDYN, GLANDOVEY
WHO DIED JUNE 4TH 1879 AGED 79 YEARS
ALSO OF HIS WIFE, JANE
WHO DIED DECEMBER 18TH 1884 AGED 83 YEARS
NOT DAY NOR NIGHT BUT IT SHALL COME TO PASS
THAT AT EVENING TIME IT SHALL BE LIGHT

238 WOODING

 

Format: red granite chest tomb 19x80x180cm (hxwxl/t) railings

Inscription: incised, sans serif

IN LOVING MEMORY OF
THE REV WILLIAM JOHN WOODING, FOR 20 YEARS
VICAR OF THIS PARISH WHO FELL ASLEEP
JANʸ 6TH 1899 AGED 67 YEARS
Sleep on Beloved. Sleep and take thy rest
Lay down thy head upon thy saviour's breast
We love thee well, but Jesus loves thee best.
--------------------------
Also of JAMES WILLIAM WOODING
ELDEST SON OF THE REV W.J. WOODING
WHO PASSED AWAY SEPT 5TH 1897
AGED 32 YEARS
"IN THE MIDST OF LIFE WE ARE IN DEATH"

 239b BAXTER/PADDOCK

Format: red granite chest tomb 13x65x120cm (hxwxl/t)  in railings.

Inscription: incised, sans serif. Two similar chest tombs within railings

IN MEMORY OF
ROSETTA CLARA BAXTER
OF LAPLEY GRANGE GLANDYFI
BORN OCT 23RD 1857
DIED NOV 13TH 1933
------------
IN MEMORY OF
MARGARET ANNE PADDOCK
OF LAPLEY GRANGE GLANDYFI
BORN OCT 5TH 1856
DIED FEB 14TH 1936

239a PADDOCK

IN MEMORY OF
GEORGE PADDOCK J.P. D.L.
OF BARLASTON STAFFORDSHIRE
AND YNYSHIR  GLANDOVEY
BORN 5TH APRIL 1822
DIED 16TH APRIL 1895
----------------------
IN MEMORY OF
ANNIE
WIDOW OF GEORGE PADDOCK
BORN 31ST DECMEMBER 1824
DIED 1ST DECEMBER 1902

 240 WILLIAMS

Format: black granite chest tomb 38x46x7cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, urn

IN LOVING MEMORY OF
THE REVEREND
CRESWELL WILLIAMS
1913 – 1999
Vicar of this Parish from 1967 – 1978
And of his wife
LILIAN (LEE)
1919 – 2011
Married for 56 years – together for ever

     
     
     
     
     
     
     
     
     

250 EDWARDS

Format: slate headstone 92x71x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
COFFADWRIAETH
AM
ANNE
MERCH ABRAHAM A
CATHERINE EDWARDS
TY-MAWR:
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
Y 24 DYDD O MEHEFIN
1863
YN 6 MLWYDD
OED
A'R IESU A DDYWEDODD GADEWCH I PLANT
BYCHAIN, AC NA WAHERDDWCH IDDYNT
DDYFOD ATTAF FI: CANYS EIDDO Y
CYFRYW RAI YW TEYRNAS NEFOEDD
MAT. 19.14

251 ROBERTS

Format: slate headstone 89x65x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
ER
COFFADWRIAETH AM
JOHN ROBERTS
WERNFFRWD,
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
MEHEFIN 4YDD 1865
YN 84 MLWYDD OED
" GWERTHFAWR Y'NGOLWG YR ARGLWYDD
YW MARWOLAETH EI SAINT EF."

252 JONES

Format: slate headstone 114x76x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, Palm above

ER COF AM
JOHN JONES
FURNACE
Yr hwn a fu farw Ebrill 17 1874
Yn 83 mlwydd oed

253 JONES

Format: slate headstone 60x60x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,

COFFADWRIAETH
AM
CATHERINE
GWRAIG JOHN JONES
FURNACE
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
YR 4ydd DYDD O MEHEFIN
1864
YN 68 MLWYDD
OED

254 JENKINS

Format: slate headstone 84x77x5cm but sunken (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
DYMA FEDD
DAVID JENKINS
TYNCORNEL TOWYN
YR HWN A FU FARW
GORPHENAF AR 25AIN 1867
YN 43 OED

255 JINKINS

Format: slate headstone 124x97x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,  double,


           ER SERCHUS COFFADWRIAETH am
JOHN JINKINS
BRWYNO, O’R PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
MEDI 9FED 1868
YN 66 MLWYDD OED

"Nid sanctaidd neb fel
yr ARGLWYDD; canys nid
dim hebot ti: ac nid oes
graig megis ein DUW ni"

JANE JINKINS
GWRAIG Y DYWEDEDIG,
YR HON A FU FARW
MAI 3ydd 1877
YN 74 MLWYDD OED

"Am hynny byddwch ch-
withau barod: canys yn
yr awr ni thybioch y
daw Mab y dyn."

256 DAVIES

Format: slate headstone 84x77x5cm but sunken (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
IN
MEMORY OF
RICHARD
SON OF DAVID AND
ELIZABETH DAVIES
BANC-Y-LLAN
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 20TH DAY OF
JANUARY
1865
AGED 6 YEARS
AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU
BAROD CANYS YN YR AWR NI
THYBIOCH Y DAW MAB Y DYN

ALSO IN THE MEMORY OF
---------(Remainder of stone sunk into ground)

257 DAVIES

Format: slate headstone 118x79x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, palm tree at top

ER SERCHUS GOFFADWRIAETH
AM
ELIZABETH DAVIES
Eglwysfach
YR HoN A FU FARW RHAGFYR 23 1870
YN 36 MLWYDD OED
HEFYD AM
DAVID DAVIES
YR HWN A FU FARW MAI 16 1903
YN 78 MLWYDD OED
O FRYNIAU Caersalem ceir gweled
Holl daith yr anialwch I gyd.

258 HARRIES

Format: slate headstone 91x71x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,
COFFADWRIAETH
AM
ANNE
MERCH HUMPHREY A
HANNAH HARRIES
BANGC-Y-LLAN
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
YR 31AIN DYDD O MAWRTH
1863
YN 2 FLWYDD
AC 8 MIS
OED

A'R IESU A DDYWEDODD, GADEWCH I
PLANT BYCHAIN, AC NA WAHERDDWCH
I DDYNT DDYFOD AT TAF FI: CANYS
EIDDO Y CYFRYW RAI YW TEYRNAS
NEFOEDD.  MAT.19.14

259 HARRIS

Format: slate headstone 126x77x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, Urn at top
ER COFFADWRIAETH AM
ANNE HARRIS
BRIDGE ST. CORRIS, GYNT O EGLWYSFACH,
Yr hon a fu farw Ebrill 3ydd 1895
Yn 62 mlwydd oed

O FYD Y GOFID GAUAFOL, - HON AETH
I FWYNHAU'R TRAGWYDDOL –
HAFAIDD WRES, - I GYNES GOL,
EI DA IESU DEWISOL

260 HARRIES

Format: slate headstone 121x782x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, Urn at top

ER SERCHUS GOF AM
MARY ANN HARRIES
MERCH ANN HARRIES
CHAPEL ST CORRIS,
(GYNT O’R EGLWYSFACH;)
YR HON A HUNODD YN YR IESU,
MAI 21ain 1888 YN 32 MLWYDD
OED
DUW O'R BOEN A'I DERBYNIODD, -YR IESU
O'I RAS. A'I HACHUBODD;
YNA'I LWYS, HEB BWYS O'I BODD,
ÏS HEULWEN HOFF NOSWYLIODD.

261 HARRIES

Format: slate headstone 131x100x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, Urns each side at top, double


Coffadwriaeth
Am
Anne, gwraig
John harrIES
BANGCYLLAN
YR HON A FU FARW
IONAWR, Y 25AIN 1844
yn 44 mlwydd
oed
am hynny byddwch chwithau
barod: cAnnys yn yr awr ni
thybioch y daw mab y dyn
mat.xxiv.44

coffadwriaeth
am
john harries
baNgcyllan
yn y plwyf hwn
yr hwn a fu farw
ionawr 15fed 1876
yn 79 mlwydd
oed
gwYn ei byd Y meirw
y rhai sydd yn marw
yn yr arglwydd
dat.xiv.13.


262 MORGAN

Format: slate headstone 114x76x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,
ER COF AM
WILLIAM MORGAN
GÔF O'R EGLWYSFACH
BU FARW RHAGFYR 22AIN, 1900
YN 83 MLWYDD OED

263 ELLIS

Format: slate headstone 95x151x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, being separate headstones adjacent. Palm trees above


ER SERCHUS COF
LEWIS ELLIS
EGLWYSFACH, GLANDOVEY
YR HWN A FU FARW MEHEFIN 18FED
1901
YN 64 MLWYDD OED.
"y TLAWD HWN A LEFODD A'R
ARGLWYDD A'I CLYBU AC
A'I GWAREDODD O'I HOLL
DRALODAU" PSALM XXXIV, 6

ER SERCHUS COF
AM
HANNAH
ANNWYL BRIOD LEWIS ELLIS
EGLWYSFACH
YR HON A FU FARW
AWST 16EG 1896
YN 48ain MLWYDD OED
Yma'n y llwch mân
y llechaf – am rhan
o lwch angoneidio
Wnaf i’w ddylyn:
y dydd olaf.

264 MORGAN

Format: slate headstone 102x76x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, ivy leaves each side

ER COF AM
MARGARET MORGAN
GWRAIG WILLIAM MORGAN
GÔF O'R EGLWYSFACH
BU FARW MAWRTH 29AIN 1908
YN 84 MLWYDD OED

265 JONES

Format: slate headstone 110x91x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,
HERE
LIETH THE MORTAL remains of
Jane jones
The amiable wife of
David jones of ystrad einion,
In this parish, who left
This transitory world on
The 10th day of February 1844
Aged 58 years.
Blessed Are the Dead, which die in the
Lord from henceforth: YEA saith the
spirit, that they may rest from their
labours; and their works do follow them.
Rev. XIV, 13.
ALSO TO THE MEMORY OF THE ABOVE
DAVID JONES,
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 13TH DAY OF SEPTEMBER, 1869
AGED 63 YEARS
YR IÔR PAN DDELO'R ENNYDD, AR DDIWEDD
O'R DDAEAR A'N CYFYDD

266 ELLIS

Format: slate headstone 107x71x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, tulips at sides.
ER COF AM
ELIZABETH ELLIS
BRYNAWEL EGLWYSFACH
HUNODD MAWRTH 31
1941
YN 67 MLWYDD OED
MELYS ATGOF

267 JONES

Format: polished igneous headstone 62x92x12cm (hxwxl/t) within similar kerbs, re-erected, perfect condition..

Inscription: incised, sans serif, roman,
IN LOVING MEMORY
OF
GEORGE JONES
SALMON VILLA EGLWYSFACH
WHO DIED APRIL 28 1946 AGED 67
ALSO HIS BROTHER
WILLIAM JONES
WHO DIED MARCH 29 1947 AGED 65

BLEST THE TIE THAT BINDS
WHEN WE ASUNDER PART.

268 JONES

Format: slate headstone 138x75x5cm (hxwxl/t) within kerbs

Inscription: incised, sans serif, roman,
ER SERCHUS GOF
AM
JOHN JONES
TANYFOEL EGLWYSFACH
YR HWN A FU FARW GORPH. 14 1914
YN 55 MLWYDD OED
HEFYD AM SOPHIA, EI BRIOD,
YR HON A FU FARW TACH. 2 1902,
YN 70 MLWYDD OED.

269 UNKNOWN

Format: slate kerbs surround, no standing monument.

Inscription: none found.

270 UNKNOWN

Format: slate kerbs surround, no standing monument.

Inscription: none found.

271 NEWELL

Format: slate headstone 114x72x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, bible & palm leaves.
SACRED
TO THE MEMORY OF
CATHERINE,
THE BELOVED WIFE OF
EDWARD NEWELL, GLANDOVEY
WHO DEPARTED THIS LIFE
AUGUST 23RD 1890
AGED 54 YEARS
Yea though I walk through the
Valley of the shadow of death, I will
Fear no evil; for thou art with me;
Thy rod and thy staff they comfort me.
Psalm 23. 4.

272 NEWELL

Format: slate headstone 123x70x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, bible & palm leaves.

SACRED
TO THE MEMORY OF
EDWARD NEWELL
DOVEY VIEW, GLANDOVEY,
WHO DEPARTED THIS LIFE
OCTOBER 22ND 1897
AGED 71 YEARS.
"IT IS BETTER TO TRUST IN THE LORD
THAN TO PUT CONFIDENCE IN MAN".
PSALM CXV111.8

273 MORGAN

Format: slate headstone 100x81x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double.


IN
MEMORY OF
ANNE
WIFE OF
WILLIAM MORGAN
TAIFFORDD – FAWR
IN THIS PARISH
WHO DIED ON THE
28TH DAY OF APRIL
1865
AGED 71 YEARS

IN
MEMORY OF
WILLIAM MORGAN
LATE OF TAIFFORDD – FAWR
IN THIS PARISH
WHI DEPARTED
THIS LIFE ON THE
22ND DAY OFMARCH
1872
AGED 74 YEARS


AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD:
CANYS YN YR AWR NI THYBIOCH Y DAW
MAB Y DYN.                             MAT. XXIV.44

274 WILLIAMS

Format: slate headstone 100x54x3cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman.
ER COF AM
ANNE, GWRAIG
DAVID WILLIAMS
TREF TALIESIN
YN PLWYF LLANCYNFELIN
YR HON A FU FARW
MEHEFIN YR 28AIN 1853
YN 35 MLWYDD
OED

275A JONES

Format: slate headstone 74x69x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, floral scrolls.

COFFADWRIAETH
AM
MARY
GWRAIG THOMAS JONES
FURNACE
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
YR 31ain DYDD O MAI
1864
YN 73 MLWYDD
OED
GWERTHFAWR YNG OLWG YR
ARGLWYDD YW MARWOLAETH
EI SAINT EF

275B MORGAN

Format: slate headstone 104x68x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman.
IN
MEMORY OF
ANNE
DAUGHTER OF DAVID AND
ANNE MORGAN
PENTRE BACH
IN THIS PARISH
WHO DIED JANUARY 16
1866
AGED 71 YEARS

276 HUMPHREY

Format: slate headstone 74x54x4cm (hxwxl/t
Mason: T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, double.

YMA
GORPHWYS Y RHAN FARWOL
O HUMPHREY, MAB
BWLCH – HYDDGEN
YN MHLWYF MACHYNLLETH
YR HWN A FU FARW
Y 27AIN DYDD O MEDI, 1867
YN 2 FLWYDD
OED
WELE PLANT YDYNT, ETIFEDDIAETH
YR ARGLWYDD: EI WOBR EF YW
FFRWYTH Y GROTH,                   PSALM   CXXVII.5

277 EVANS

Format: slate headstone 120x74x5cm (hxwxl/t, with stone coffin cover, JE
Mason: T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman,.
ER SERCHUS GOF
AM
JEANETTA EVANS
DOLGOCH TOWYN
ANNWYL FERCH Y DIWEDDAR
WILLIAM A MARY EVANS,
DYNYN, YN Y PLWYF HWN,
GANWYD MAWRTH 14EG 1874
BU FARW CHWEFOR 27AIN 1892
"Ni ddychwel hi atom ni,
Ond ni a ddychwelwn ati hi"

278 EVANS

Format: slate headstone 120x74x5cm (hxwxl/t, with stone coffin cover, M.A.E
Mason: T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman,.
ER SERCHUS GOF
AM
MARY ANN
MERCH WILLIAM A
MARY EVANS, DYNYN,
YN Y PLWYF HWN,
YR HON A FU FARW
MAI 27ain 1884
YN 14 MLWYDD OED
Ni raid galaru mewn un wedd,
With weld fy rhoi yn ngwaelod bedd,
Bu yno gorph y Iesu pur
O'm blaen yn perarogli’r tir

279 EVANS

Format: slate headstone 119x71x5cm (hxwxl/t, with stone coffin cover, ME
Mason: T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, bible at top.

ER SERCHUS GOF
AM
MARY
ANNWYL BRIOD
WILLIAM EVANS, DYNYN
YN Y PLWYF HWN,
YR HON A HUNODD YN YR IESU
AWST 2FED 1884
YN 50 MLWYDD OED
"Dau dydd I'r cyfiawn, tranoeth teg.
Daw im' ychwaneg estyn,
Daw im o'r bedd godiad i fyw,
Deheulaw Duw a'm derbyn."

280 EVANS

Format: slate headstone 119x71x5cm (hxwxl/t, with stone coffin cover, W.E
Mason: T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, bible at top

ER SERCHUS COF
AM
WILLIAM EVANS
EGLWYSFACH.
(DIWEDDAR O DYNYN)
YN Y PLWYF HWN,
YR HWN A FU FARW
MAWRTH 26AIN 1886
YN 54 MLWYDD
OED
Ni ddirnad synwyr cnawdol dyn
Ddirgelion troion Duw;
Efe ei hun eglura'n llawn
Ei holl fwriadau gwiw.

281 EVANS

Format: slate headstone 116x102x6cm (hxwxl/t,

Inscription: incised, sans serif, roman, double.


IN
THE MEMORYOF
WILLIAM EVANS
OF CWMEREU
IN THIS PARISH
WHO LEFT THIS
TRANSITORY WORLD
ON THE 14TH DAYOF
SEPTEMBER
1861
AGED 72 YEARS

Yr hon pan ddelo'r ennyd
Ar ddiwedd
O'r ddaear a’n cyfyd;
Bydd dorau beddau
y byd.
Ar un gair yn Agoryd.


IIN
THEMEMORYOF
ELIZABETH EVANS
WIFE OF
WILLIAM EVANS
OF CWMEREU
WHO LEFT THIS
TRANSITORY WORLD
ON THE 17TH Day of May
1879
Aged 87 years.

Y llygad a'm gwelodd,
Nim gwel mwyach
Job. VII. 8
Ar ol eu holl flinderau dwys
Gorphwyso maent mewn
Hedd: Yn mhell o swn
Y byd a'i bwys.
Heb boen, yn llwch y bedd

282 EVANS

Format: slate headstone 119x71x5cm (hxwxl/t, with stone coffin cover, J.E

Inscription: incised, sans serif, roman, bible above

ER SERCHUS GOF
AM
JOHN EVANS
CWMERE
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A HUNODD YN YR IESU
EBRILL 2FED 1892
YN 74 MLWYDD OED
Canys ein byr ysgafn gystudd ni
sydd yn odidog ragorol; yn
gweithredu tragwyddol
bwys gogoniant i ni.               2 Cor. IV.17

283 EVANS

Format: slate headstone 120x81x5cm (hxwxl/t, with stone coffin cover, E.E
Mason TJ
Inscription: incised, sans serif, roman,


IN memory OF
ELIZABETH
DAUGHTER OF WILLIAM AND
ELIZABETH EVANS
CWMEREU
IN THIS PARISH WHO LEFT
THIS TRANSITORY WORLD
ON THE 1ST DAY OF MARCH
1861 AGED 33 YEARS
BORE A HWYR BYDD BAROD, DAW'R DWTHWN
DOI DITHAU I'R BEDDROD;
CAIS FFYDD FYWIOL NEFOL NÔD
YN IESU CYN DOD ISOD

284 EDWARDS

Format: slate headstone 124x77x5cm (hxwxl/t.

Inscription: incised, sans serif, roman,


ER SERCHUS GOF AM
LEWIS EDWARDS
EGWYSFACH
BU FARW MAWRTH 31AIN 1884
YN 66 MLWYDD OED

HEFYD AM
GWEN EDWARDS, EI BRIOD,
BU FARW RHAGFYR 10FED, 1886
YN 67 MLWYDD OED
"Y cyfiawn a obeithia pan fyddo
yn marw"

285 EDWARDS

Format: slate headstone 70x73x4.5cm (hxwxl/t.

Inscription: incised, sans serif, roman,


COFFADWRIAETH
AM
JANE
MERCH LEWIS A GWEN
EDWARDS BANGC - Y – LLAN:
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
YR 17 DYDD O CHWEFROR
1863
YN 16 MLWYDD
OED
GWERTHFAWR YNGOLWG YR ARGLWYDD
YW MARWOLAETH EI SAINT EF

286 EDWARDS

Format: slate headstone 106x61x3cm (hxwxl/t.

Inscription: incised, sans serif, roman,


YMA
GORPHWYS Y
RHAN FARWOL O
ANNE
MERCH LEWIS
A GWEN EDWARDS
BANGCYLLAN
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
YR 21AIN DYDD O MAI, 1868
YN 10 MLWYDD
OED
FE CAI Y BYD NI DDOI YN OL
Y FYD Y CYSTUDD MAWR:
MAE'N GANMIL GWELL EI LLE YN WIR
NA'R GOREU AR Y LLAWR

287 JACOB

Format: slate headstone 108x61x5cm (hxwxl/t.

Inscription: incised, sans serif, roman, tree at top.


In
Loving memory of
John, son of Richard and
Elizabeth Jacob
Llanbadarn fawr
(late of dovey-bank mill)
WHO DIED DECEMBER 21st 1883
AGED 27 YEARS
ALSO OF EVAN THEIR SON
WHO DIED FEBRUARY 15TH 1886
AGED 25 YEARS
Y CYFAN WEDI RHOI FFARWEL
A WELWYD IS Y RHOD
YNA FY IESU FYDD Y FFRIND
ANWYLAF GAED ERIOED
GWERTHFAWR Y'NGOLWG YR ARGLWYDD
YW MARWOLAETH EI SAINT EF.
Y CYFIAWN A FYDD BYTH MEWN
COFFADWRIAETH.

288 JACOB/JONES

Format: slate headstone 132x92x4cm (hxwxl/t) with stone coffin covers
Mason T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, double with urn at top of each.


IN
AFFECTIONATE
REMEMBRANCE OF
ELIZABETH
WIFE OF THE SAID
RICHARD JONES
DIED OCTOBER 31ST 1895
AGED 72 YEARS
SHE HATH DONE WHAT SHE COULD:
I HAVE FOUGHT A GOOD FIGHT
I HAVE FINISHED MY COURSE
I HAVE KEPT THE FAITH
IN
AFFECTIONATE
REMEMBRANCE OF
RICHARD JACOB
DOVEY BANK MILL
IN THIS PARISH WHO
DIED APRIL 26TH 1861
AGED 37 YEARS
THEREFORE BE YE ALSO READY
FOR IN SUCH AN HOUR AS YE
THINK NOT THE SON OF MAN
COMETH. MATH XXIV.44.

289A CHALMER

Format: sandstone chest tomb 50x90x180cm (hxwxl/t) vers
Mason T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, traces only.

Here lieth
The body of George
Son of Francis and Anne
Chalmer of Dovey Bank
Who departed this life on
The 21 day of April AD 1793
Aged 12 Months

289B STOTT

Format: slate headstone 29x44x5cm (hxwxl/t)
Mason T Jones
Inscription: incised, sans serif, roman, traces only.
..ere
. . . .the body of
THOMAS STOTT
Of this parish who
(remainder underground)

290 JENKINS

Format: slate headstone 108x96x5cm but sunken (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double


ER SERCHOG COFFADWRIAETH
AM
MARY JENKINS
FURNACE
YR HON A HUNODD YN YR IESU
MAI 13 1912
YN 80 MLWYDD OED
"DEUWCH ATTAF FI BAWB A'R SYDD YN
FLINDEROG AC YN LLWYTHOG, A MI A
ESMWYTHÂF ARNOCH"


COFFADWRIAETH AM
CATHERINE
MERCH JOHN A MARGARET
JENKINS Capel y Graig
Yn y plwyf hwn yr
hon a ymadawodd a'r
Fuchedd hon Tachwedd
y 27AIN yn y flwyddyn
1845 yn 16 mlwydd a
Chwech mis o'i hoedran

Catherine ferch heinis a hunodd buan
Ei bywyd derfynodd :-
Mewn eilfyd gwynfyd gafodd
Gunawddyn rhad gan Dduw'n rhodd


291 JENKINS

Format: slate headstone 110x107x5cm but sunken (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double


ER SERCHUS GOF
AM
JOHN JENKINS
CAPEL Y GRAIG
YR HWN A FU FARW
HYDREF 17 1884
YN 77 MLWYDD OED

DA WAS DA A FFYDDLON, BUOST FFYDDLAWN
AR YCHYDIG, MI A'TH OSODAF AR LAWER: DOS
I MEWN I LAWENYDD DY ARGLWYDD.


ER SERCHUS GOF
AM
MARGARET JENKINS
ANWYL BRIOD JOHN JENKINS
YR HON A FU FARW
HYDREF 30 1863
YN 74 MLWYDD OED

YR HYN A ALLODD HON, HI A'I GWNAETH

292 GRIFFITHS

Format: slate headstone 120x92x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,
COFFADWRIAETH
AM
THOMAS GRIFFITHS
CRONWEN yn y plwyf hwn, yr hwn
A fu farw MAWRTH 6FED 1848
Yn 82 OED
Y llygaid a'm gwelodd ni'm
Gwel mwyach: dy lygaid sydd arnaf,
Ac nid ydwyf
JOB.VII.8

HEFYD ER COFFADWRIAETH AM
MARY
GWRAIG Y DYWEDEDIG THOMAS GRIFFITHS
YR HON A YMADAWODD A'R BYWYD HWN
Y XIIIeg DYDD O HYDREF MDCCCLVII,
YN LXVII MLWYDD OED
Yr Arglwydd sydd yn Marwhâu Ac yn
Bywhau: efe sydd yn Dwyn i Waredd.

293 GRIFFITHS

Format: slate headstone 80x62x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman,
COFFADWRIATH
AM
HUGH
MAB JOHN A MARY GRIFFITHS
PENPRIS, YN Y PLWYF HWN
YR HWN A YMADAWODD
A’R BYWYD HWN Y VIIFED DYDD
O MEHEFIN MDCCCLIII
YN DDWY FLWYDD A CHWECH MIS OED,
NI DDAETH Y TEG FLODEUYN HYN
A GADD MOR SYN EI SYMUD,
OND PRIN I DDANGOS PA MOR HARDD
YN BLODAU GARDD Y BYWYD.

294 JONES

Format: slate headstone 130x94x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, doubleIN
MEMORY OF
JOHN JONES
LATE OF YNYS-HIR
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 18TH
DAY OF JANUARY
1864
AGED 54 YEARS
Blessed are the dead
Which die in the Lord
From henceforth: YEA
Saith the spirit, That
They may rest from
their labours: and
their works do follow
them. Rev. XIV.13


IN
MEMORY OF
ANN JONES
WIDOW OF JOHN JONES
YNYS-HIR.
WHO DIED APRIL 18TH 1891
AGED 74 YEARS
Y cyfiawn a obeithia
pan fyddo yn Marw

295 JENKINS

Format: slate headstone 123x72x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman. Bible atop

ER SERCHUS COF
AM
WILLIAM JENKINS
DOLGOCH
YN Y PLWYF HWN,
YR HWN A HUNODD YN YR IESU
MAWRTH 8FED 1889
YN 79 MLWYDD OED
Derfydd i mi deithio'r ddaear
Tragwyddoldeb sydd ger llaw;
Ni chaf aros, ni chaf orphwys,
Nes i’m fynd i'r ochr draw;
O! Iachawdwr,
Paid a'm gadael yn y glyn,
Y CYFIAWN A OBEITHIA PAN FYDDO
YN MARW:

296 JENKINS

Format: slate headstone 104x90x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred to the Memory
OF
JANE JENKINS
WIFE OF WILLIAM JENKINS LATE
OF DÔL-GÔCH, IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE,
ON THE 31ST DAY OF MAY 1856
AGED 46 YEARS
FEL Y DERFYDD Y CWMMWL, AC YR Â YMAITH:
FELLY YR HWN SYDD YN DISGYN I’R BEDD,
NI DDAW I FYNY MWYACH, NI DDYCHWEL MWY
I’W Dŷ; A'I LE NID EDWYN EF MWY.
JOB VII.IX.X

297 JENKINS

Format: slate headstone 112x84x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, urn above.

IN MEMORY OF
ANNE JENKINS
WIFE OF WILLIAM JENKINS
LATE OF DOLGOCH
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 2ND DAY OF JUNE
1872 AGED 55 YEARS
Y LLYGAID A'M GWELODD NI'M GWEL
MWYACH JOB 7.8
AR OL EU HOLL FLINDERAU DWYS
GORPHWYSO MAENT MEWN HEDD;
HEB BOEN, YN LLWCH Y BEDD.

298 JENKINS

Format: slate headstone 69x83x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
THIS
STONE RECORDS
THE MEMORY OF
ELIZABETH
The daughter of WILLIAM and
Jane Jenkins Dolgoch in
this Parish who departed this
Life on the 9th of July 1849
AGED 13 YEARS
Ni chaiff y pridd a'r pryfaid tlawd
Ond malu'r cnawd a'i buro;
Nes del yr enaid llon ryw ddydd
I'w wisgo o'r newydd eto.

299 LEWIS

Format: slate headstone 119x90x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, DOUBLE, URNS ABOVE


COFFADWRIAETH
AM
CATHERINE,GWRAIG
ROGER LEWIS
TY'N Y CWM
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
IONAWR, Y 30AIN 1877
YN 63 MLWYDD
OED
MYFI YW YR ADGYFODIAD, A'R
BYWYD: YR HWN SYDD YN
CREDU YNOF FI, ER IDDO FARW
A FYDD BYW: A PHWY BYNNAG
SYDD YN FYW, AC YN CREDU
YNOF FI, NI BYDD MARW YN
DRAGWYDD
S.IOAN XI.25-26


COFFADWRIAETH
AM
ROGER LEWIS
TY'N Y CWM
YR HWN A FU FARW
EBRILL 2IL 1889
YN 76 MLWYDD OED

GWYN EU BYD Y MEIRW Y
RHAI SYDD YN MARW YN YR
ARGLWYDD, O HYN ALLAN
MEDD YR YSPRYD, FEL Y
GORPHWYSONT ODDIWRTH
EU LLAFUR      DAT. XIV.13

300 WILLIAMS

Format: slate headstone 95x60x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
COFFADWRIAETH
AM
DAVID
MAB DAVID AC ANNE WILLIAMS
CAEMAWR
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
Y 30AIN DYDD O TACHWEDD
1854
YN 4 MLWYDD OED

GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI
SYDD YN MARW YN YR
ARGLWYDD
DAT. 14.13

301 WILLIAMS

Format: double slate headstone 128x100x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.


ER
COFFADWRIAETH
AM
ANN
ANWYL BRIOD
DAVID WILLIAMS
YR HON A FU FARW
Y 13EG DYDD O MAI 1895
YN 86 MLWYDD OED

MAE'N HYFRYD MEDDWL AMBELL DRO
WRTH DEITHIO ANIAL LE
AR OL EIN HOLL FLINDERAU DWYS
CAWN ORPHWYS YN Y NEF

ER
COFFADWRIAETH
AM
DAVID WILLIAMS
CAEMAWR
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
Y 27AIN DYDD O MAWRTH
1865
YN 53 MLWYDD OED

NA WYLIWCH DDIM NA FYDDWCH DRIST
AM NEB SYDD WEDI HUNO YN NGHRIST
DOES YMA OND Y CORPH O GLAI
MAE'R ENAID FRY YN LLAWENHAU

302 WILLIAMS

Format: slate headstone 121x61x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, rose emles
ER SERCHUS COF
AM
MARY
MERCH DAVID AC ANNE WILLIAMS
CAEMAWR EGLWYSFACH
HUNODD ION 9 1899
YN 50 ML. OED
"MI WN FOD FY MHRYNWR YN FYW"

303 HUGHES

Format: double slate headstone 117x93x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, urns


IN
AFFECTIONATE
REMEMBRANCE OF
MARY
THE BELOVED WIFE OF
THOMAS HUGHES
MELIN Y GARREG
WHO DIED AUGUST 23RD
1893
Aged 83 Years
"FOR ME TO LIVE IS CHRIST
AND TO DIE IS GAIN"

IN
AFFECTIONATE
REMEMBRANCE OF
THOMAS HUGHES
MELIN Y GARREG
IN THIS PARISH WHO
DIED APRL 1875
Aged 64 years
"IN THE MIDST OF LIFE
WE ARE IN DEATH".
"Watch therefore for ye
Know not what hour
Your lord doth come"

304 EVANS

Format: slate headstone 139x79x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, tree & flowers above
In Loving Memory
of
RICHARD EVANS,
Shop Eglwys-fach
WHO DIED JULY 8TH 1907
AGED 62 YEARS
COFFADWRIAETH Y CYFIAWN SYDD FENDIGEOIG
D.I.A.R. X,7
NI FRYSIA YR HWN A CREDO
ESAIAH 28.16

305 HUMPHREY

Format: slate chest tomb 48x65x149cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.


In Memory of
JANE ¬¬¬¬¬¬the wife of
OWEN HUMPRHY
She Departed this life the 5th day of April
1785  AGED 63 years
Na wylwch mwy, fy chwyth a Ballodd
Wllysies fynd fy Nghur ai parodd
Ni allase nêb ond Crist fendigiaid
Na llaesu mhoen na llês in hennaed
ALSO IN MEMORY of
OWEN HUMPHREY
Who departed this life Feby the 20th
1792   Aged 73

306 GRIFFITHS

Format: slate headstone 107x77x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, scroll above
ER SERCHUS GOF AM
MARY GRIFFITHS,
PRIOD JOHN GRIFFITHS PENPRYS
Yr hon a fu farw Rhag, 27, 1890
Yn 73 mlwydd oed
---------------
Am hynny byddwch chwithau barod:
Canys yn yr awr ni thybioch
Y daw Mab y dyn.

307 GRIFFITHS

Format: slate headstone 114x75x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, scrolls above
ER SERCHUS GOF AM
JOHN GRIFFITHS, PENPRYS
o'r Plwyf hwn, yr hwn a fu farw
IONAWR 14eg 1885 yn 64 mlwydd
Oed
Canys byw i mi yw Crist
A marw sydd elw

308 WILLIAMS

Format: slate headstone 91x57x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,,
ER COF AM
DAVID WILLIAMS
TRE TALIESIN
YN PLWYF LLANCYNFELYN
YR HWN A FU FARW
MAI YR 21AIN 1874
YN 56 MLWYDD
OED

309 ELLIS ANDREWS

Format: slate headstone 104x76x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, stars at side
ER COF AM
MARY
PRIOD W. ELLIS, BRYNAWEL
O'R LLE HWN
HUNODD MAWRTH 6, 1944
YN 64 OED
MARGARET ANDREWS
EI MAM
HUNODD CHWEF 12 1932
YN 80 OED
TAWEL ORFFWYS

310  

NO VISIBLE MONUMENT

311 DAVIES

Format: slate headstone 120x74x6cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, palm motif.
ER SERCHUS GOF
AM
JANE DAVIES
YNYSEIDIOL
YR HON A FU FARW, MEHEFIN 17eg 1890
YN 36 MLWYDD OED
"BYW I MI YN CRIST A MARW SYDD ELW"

312 DAVIES

Format: slate headstone 79x58x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, bible at top.
ER SERCHUS GOF
AM
DRI O BLANT I
JONH A JANE DAVIES
YNYSEIDOL
CATHERINE DAVIES A FU FARW
MEHEFIN 13eg 1878 YN 9 DIWRNOD OED
ANN DAVIES A FU FARW
AWST 1881 YN 10 DWRNOD OED
ANN M DAVIES A FU FARW
MAI 19ed 1886 YN 3 WYTHNOS OED

GADEWCH I BLANT BYCHAIN DDYFOD
ATAF FI AC NA WAHERDDWCH IDDYNT
CANYS EIDDO Y CYFRYW RAI YW TEYRNAS
DDUW                                        MARC X. 14.

313 PRYSE

Format: slate headstone 57x48x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
SACRED
TO THE MEMORY OF
THOMAS O. PRYSE
Late of Llwyngwin
Who died Septr 4th 1845
Aged 2 Weeks

314 JONES

Format: slate headstone 91x61x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To The Memory of
MARGARET
DAUGHTER OF JOHN AND
JANE JONES, LATE OF
CEFN COCH,
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE ON
THE 26TH DAY OF FEBRUARY 1849
AGED 20 YEARS

315 JONES

Format: slate headstone 110x91x6cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
SACRED
To the Memory of
JOHN JONES
Late of Cefn-Coch in this parish
Who departed this life on the
24th day of February 1841
Aged 61YEARS
Trallodau a bei au'r byd, - a welais
Na wylwch o'm symud.
Nawr rwy'n llon, am bron am bryd,
I foli'r Iôr mewn eil-fyd.
ALSO
TO THE MEMORY OF
JANE JONES
WIFE OF THE ABOVE JOHN JONES
WHO LEFT THIS TRANSITORY WORLD
ON THE 17TH DAY OF MARCH 1855
AGED 67 YEARS

316 MORRIS

Format: slate headstone 97x67x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, fan each side
COFFADWRIAETH
Mai yma
Y claddwyd THOMAS mab
Morgan a Catherine MORRIS Ty'nypwll
Yr hwn a fu farw Ebrill 21 1845
Yn 11 mlwydd oed.

317 RICHARDS

Format: slate headstone 110x78x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
ER
COFFADWRIAETH
AM
JANE
GWRAIG WILLIAM RICHARDS
BERTH- DDU:
YN Y PLWYF HWN.
YR HON A FU FARW
YR 17eg DYDD O HYDREF
1871
YN 46 MLWYDD
OED

318 LLOYD

Format: slate headstone 70x65x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
COFFADWRIAETH
AM
MARY LLLOYD
Garreg yn y Plwyf hwn
Yr hon a ymadawodd a'r fuchedd hon
Gorphenhaf
Yr 22ain – 1854
Yn 44ain Mlwydd
OED

319 LLOYD

Format: slate headstone 69x63x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
COFFADWRIAETH
AM
JANE LLOYD
Gwraig y Cap- JOHN LLOYD
Garreg yn y Plwyf hwn
Yr hon a ymadawodd a'r fuchedd
hon a'r y 9fed Dydd o Medi 1854
Yn 70AIN Mlwydd
OED

320 LLOYD

Format: slate headstone 79x67x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
COFFADWRIAETH
AM
JOHN
Mab JOHN A MARGARET LLOYD
GARREG yn y Plwyf hwn
YR HWN A YMADAWDD AR
FUCHEDD HON Y XXVII DYDD O
EBRILL MDCCCLVII
YN VII MLWYDD
OED

321 LLOYD

Format: slate headstone 97x85x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
COFFADWRIAETH
AM
MARGARET
GWRAIG JOHN LLOYD
Garreg
yn y Plwyf hwn

YR HON A FU FARW
Y 6ed DYDD O AWST 1865
YN 44 MLWYDD
OED
GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI SYDD
YN MARW YN YR ARGLWYDD

322 LLOYD

Format: slate headstone 123x77x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
ER SERCHUS GOF
AM
JOHN LLOYD
ROSE COTTAGE GLANDOVEY
YR HWN A FU FARW GORPHENAF 24AIN
1897
YN 70 MLWYDD OED
"Ei obaith oedd yn yr Iesu"

323 RICHARDS

Format: slate headstone 111x107x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double headstone


ER COF
AM
ELINOR RICHARDS
NEUADDLWYD
YR HON A FU FARW
MEHEFIN 25AIN 1850
YN 39 MLWYDD OED

ER COF
AM EDWARD RICHARDS
NEUADDLWYDD
YR HWN A FU FARW
MEHEFIN 4ydu 1859
YN 69 MLWYDD OED


Fe'n gadawyd i alaru
Y golled ar eich hôl;
Er ein holl ymdrechion i'w cadw,
Annwyliad ar y ddaear
Drwg dadgan ymadawasant.
Adgofwyd yn y bedd.

324 DAVIES

Format: slate headstone 110x78x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
HERE
LIETH THE MORTAL REMAINS OF
ANNE DAVIES
THE BELOVED WIFE OF
WALTER D DAVIES
LATE OF GARREG IN THIS PARISH,
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 9TH DAY OF FEBRUARY 1859
AGED 34 YEARS
HER END WAS PEACE
When from the dust of Death I rise
To claim my Mansion in the skies
Ey'n then shall this be all my plea
Jesus hath lived and died for me

ALSO TO THE MEMORY OF
JOHN HUGHES DAVIES
SON OF WALTER D. AND ANNE DAVIES
WHO DIED ON THE 28TH DAY OF JUNE 1862
AGED 3 YEARS
ALSO OF THOMAS THEIR SON WHO DIED ON
THE 11TH DAY OF JULY 1862, AGED 5 YEARS.

BUT JESUS SAID, SUFFER LITTLE CHILDREN
AND FORBID THEM NOT TO COME UNTO ME;
FOR OF SUCH IS THE KINGDOM OF
HEAVENLY GOD.      MAT. XIX.14

325 HUGHES

Format: slate headstone 112x79x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
HERE
Lie the remains
Of the Capt JOHN HUGHES, TAIFFORDD
FAWR in the Parish who departed
This life the 12th of February 1839
Aged 24 Years
Er i’r gwyntoedd mawr ar tonau
Fy chwirn yrru yma a thraw
Rwyf yn awr mewn porthladd tawel
Hyd y borau mawr a ddaw
Pryd hyn caf godi fy angorion
A lledu i’n hwyliau oll i gyd
Ym mhlith myrdd o’m cyd gyfoedion
I gwrdd a barnwr mawr y byd

326 EVANS

Format: slate chest tomb 70x90x180cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
SACRED
To the Memory of
ANNE wife of CAPT WILLIAM EVANS
Of Garreg in this parish
Who departed this life in the
CITY OF DUBLIN
On the 12th day of December 1837
AGED 56 YEARS
Afflictions sore long had I bore
Physicians were in vain
Till God did please to give me ease
And take me from my pain

327 EVANS

Format: slate headstone 126x72x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, bible and leaves above
HERE
LIETH THE MORTAL REMAINS OF
JOHN EVANS
SHOP EGLWYSFACH
WHO DIED AUGUST 9TH 1886
Aged 72 Years
"TO ME TO LIVE IS CHRIST AND TO DIE
IS GAIN"  PHIL. I. 21

MOR DDEDWYDD YW Y RHAI TRWY FFYDD
SY'N MYND O BLITH Y BYW;
EU HENWAU'N PERAROGLI SYDD,
A'U HÛN MOR DAWEL YW.

328 EVANS

Format: slate headstone 120x76x6cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
HERE
LIETH THE MORTAL REMAINS OF
ELINOR EVANS
THE AMIABLE WIFE OF
JOHN EVANS OF DOLEN-EGLWYS
IN THIS PARISH WHO LEFT
THIS TRANSITORY WORLD ON
THE 26TH DAY OF JANUARY 1861
AGED 46 YEARS
GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI SYDD
YN MARW YN YR ARGLWYDD
O HYN ALLAN, MEDD YR YSBRYD
FEL Y GORPHWYSONT ODDI WRTH EU
LLAFUR; A'U GWEITHREDOEDD SYDD
YN EU CANLYN HWYNT
DAT, 14.13

329 EVANS

Format: slate headstone 139x79x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, circular panel texts
THIS
Stone records
THE MEMORY


JOHN EVANS
Of
BANK-Y-LLAN
IN THIS PARISH WHO
DEPARTED THIS LIFE
ON THE 28TH OFJULY
IN THE YEAR
1847
AGED 68 YEARS

ELIZABETH EVANS
Wife of
JOHN EVANS
IN THIS PARISH WHO
DEPARTED THIS LIFE
ON THE 29TH DAY OF
JANUARY
1855
AGED 80 YEARS


Gwyn eu byd y meirw y rhai sy yn
marw yn yr Arglwydd o hyn allan.
Medd yr ysbryd fel y gorphwysont
Oddi wrth eu llafur; a'u gweithredoedd
Sy yn eu canlyn hwynt.
Dat. XIV. 13

330 EVANS

Format: slate headstone 67x63x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, narrow double


IN
MEMORY of
DAVID
The Son of JOHN
and ELINOR EVANS
Banc-y-Llan in this

ALSO
of DAVID their Son
Who Departed this
Life 18 0f December
1845 Aged One Year
Parish who Died
26 of May 1842
Aged One Year

331 WILLIAMS

Format: slate headstone 102x69x6cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
Sacred
To the memory of
Elizabeth the wife of
John Williams late of
Bryncaemeilyr Parish of
Llanwrin Montgry shire
Died 10th of Janry 1837
Aged 29 Years
Gorweddaf hunaf enyd – yn dawel
Yn y du oer weryd;
Yn ddiboen yn niwedd byd,
O'm ceufedd Duw a'm cyfyd.

332 EVANS

Format: slate headstone 70x60x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
Sacred
TO THE MEMORY OF
EVAN
SON OF JOHN AND ELINOR
EVANS OF BANGC-Y-LLAN
IN THIS PARISH WHO DIED
ON THE 5TH DAY OF FEBRUARY
1850
AGED 1 YEAR
A'R IESU A DDYWEDODD, GADEWCH I
BLANT BYCHAIN, AC NA WAHERDDWCH
IDDYNT DDYFOD ATAF FI:
CANYS EIDDO Y CYFRYW RAI
YW TEYRNAS NEFOEDD
Mat 19. 14

333 EVANS

Format: slate headstone 98x94x6cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double


HERE
Lie the remains of
HUGH
The son of JOHN and
ELIZABETH EVANS Banc-y-Llan
In this parish who
Departed this life on the
22nd Day of January 1846
Aged 43 YEARS
Ai byw wyt, ie gyda Crist mewn hedd
Onid marw wyt, ie yn y bedd
Bum fyw i farw, O angeuol glwy
Bum farw i fyw, hwb ofni marw mwy


HERE
Lie the remains of
EVAN
The son of JOHN and
ELIZABETH EVANS Banc-y-Llan
In this Parish who
Departed this Life on the
27th Day of March 1842
Aged 31 YEARS
Gwerthfawr yng-olwg yr
ARGLWYDD yw marwolaeth
ei saint ef

 

334 GRIFFITHS

Format: slate headstone 82x67x10cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, Left hand side has disintegrated

#####BL einorr
GRIFFITHS
#####y cwm uchaf in the
#####Llanfihagel genau’r glyn
#####in the county
#####on the 1st of April 1797
#####aged 49 Year

335 EDWARDS

Format: slate headstone 113x75x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
ER SERCHUS GOF
AM
ELIZABETH MARY
ANWYL FERCH DAVID A MARY EDWARDS
CAPEL Y GRAIG, EGLWYSFACH
BU FARW TACHWEDD 21 1914
YN 21 MLWYDD OED
"BYW I MI YW CRIST, A MARW SYDD ELW"

336 REES

Format: slate headstone 116x86x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, with urn on LHS


ER SERCHUS GOF
AM
MARGARET
ANWYL BRIOD EVAN REES
YR HON A FU FARW
MEHEFIN 24 1916
YN 81 MLWYDD OED

HYN A ALLODD HON,
HI AI GWNAETH


COFFADWRIAETH
AM
EVAN REES
MELIN Y GARREG
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
GORPHENNAF Y 3ydd
1873
Yn 46 mlwydd oed
Myfi a edrychAF ar dy
Wyneb mewn CYFIAWNOER:
DIGONIR FI PAN
DDIHUNWYF
Â'TH DDELW DI
PSALM 17. 15


337 REES

Format: slate headstone 114x90x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, with urn on each side


COFFADWRIAETH
AM
ELIZABETH
GWRAIG JOHN REES
MELIN Y GARREG
YR HON A FU FARW
MAI Y 9FED
1880
YN 63 MLWYDD OED
Y LLYGAID A'M GWELODD, NI'M
GWEL MWYACH: DY LYGAID
SYDD ARNAF AC NID
YDWYF
JOB VII 8

COFFADWRIAETH
AM
JOHN REES
MELIN Y GARREG
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
MAWRTH 24AIN,
1878
YN 61 MLWYDD
OED
GWERTHFAWR Y 'NGOLWG
YR ARGLWDD YW
MARWOLAETH EI SAINT EF.
PSALM 116. 15


338 REES

Format: slate headstone NEEDED114x90x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
COFFADWRIAETH
AM
ANNE
MERCH JOHN REES
MELIN-Y-GARREG
YN Y PLWYF HWN
Y 3 DYDD O MEDI
YN 10 MLWYDD
OED

339 REES

Format: slate headstone 100x102x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, with urn on each side


IN
MEMORY OF
OWEN REES
GARREG
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 1ST DAY OF
OCTOBER 1837
AGED 49 YEARS

IN
MEMORY OF
MARY REES
WIFE OF OWEN REES
GARREG
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 4TH DAY OF
NOVEMBER 1875
AGED 88 YEARS


BLESSED ARE THE DEAD WHICH DIE IN THE LORD
FROM HENCEFORTH: YEA SAITH THE SPIRIIT.
THAT THEY MAY REST FROMTHEIR LABOURS
AND THEIR WORKS DO FOLLOW THEM.
REV. XIV.13

340 EVANS

Format: slate headstone 56x51x2.5cm (hxwxl/t) Isolated

Inscription: incised, sans serif, roman.
COFFADWRIAETH
Am
JOHN EVANS
Yr hwn fu farw Medi
Yr 28 1859 yn 75 oed

341 JONES

Format: slate headstone 139x76x5.5cm (hxwxl/t)
Stone mason: J. Jones, Machynlleth
Inscription: incised, sans serif, roman, willow & ivy.
ER SERCHUS GOF AM
MARY
ANWYL BRIOD JAMES JONES
EGLWYSFACH
YR HON A HUNODD YN YR IESU EBRILL 24 1911
YN 59 MLWYDD OED
Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd
Sy'n mynd o blith y byw
Eu henwau'n perarogli sydd
A'u hûn mor dawel yw
Hefyd am
JAMES JONES
BU FARW MEH. 2 1930
YN 83 ML. OED
HEFYD AM LEWIS EU MAB
YR HWN A FU FARW MEHEFIN 16, 1875
YN 1 MIS OED

342 EVANS

Format: slate headstone 141x75.5x5 cm (hxwxl/t)
Stone mason: J. Jones, Machynlleth
Inscription: incised, sans serif, roman, willow & ivy above
ER SERCHUS GOF
AM
JANE EVANS
ANWYL FERCH ANNE (A’R DIWEDDAR JOHN EVANS),
LLWYNGWYNAU
YR HON A HUNODD YN YR IESU
IOAWR 11EG, 1906,
YN 27 MLWYDD OED
"Y cyfiawn a obeithia pan bydd yn marw."

343 EVANS

Format: slate headstone 117x965x4.5 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, bibles above each

ER SERCHUS GOF
AM
THOMAS EVANS
LLWYN GWYNEU
YN A PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
MEDI 30AIN 1873
YN 73 MLWYDD OED
"Y CYFIAWN A OBITHIA PAN
FYDD YN MARW."

ER SERCHUS GOF
AM
MARY
ANWYL BRIOD
THOMAS EVANS
YR HON A FU FARW
MEDI 12FED 1887
YN 78 MLWYDD OED
"GWERTHFAWR Y'NGOLWG YR
ARGLWYDD YW MARWOLAETH
EI SAINT EF."

344 EVANS

Format: slate headstone 126x61x5 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, bible above
ER SERCHUS GOF
AM
ANNE
ANWYL FERCH
JOHN AC ANNE EVANS
LLWYNGWYNEU
YN Y PLWYF HWN;
BU FARW MAI 12FED 1878
YN 3 BLWYDD OED.
"GADEWCH I BLANT BYCHAIN
DDYFOD ATAF FI." CRIST

345 EVANS

Format: slate headstone 105x71x5 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, bible above
ER SERCHUS GOF
AM
RICHARD
MAB THOMAS A MARY EVANS
LLWYNGWYNEU, YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW MEDI 16EG 1865
YN 50 MLWYDD OED
Yr Aglwydd sydd yn marwhâu
ac yn bywhâu: efe sydd yn dwyn
i waered i'r bedd, a yn dwyn i
fyny.                      I Sam II. 6.

346 EVANS

Format: slate headstone 128x76.5x5.5 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
ER SERCHUS GOF
AM
JOHN EVANS
LLWYNGWYNAU
YR HWN A FU FARW TACHWEDD 5ED 1903
YN 56 MLWYDD OED

AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD: CANYS YN
YR AWR NI THYBIOCH Y DAW MAB Y DYN

HEFYD AM ANN EVANS DOLGOCH,
ANNWYL BRIOD YR UCHOD
A FU FARW AWST 17, 1930,
YN 78 ML. OED
COFFADWRIAETH CYFIAWN SYDD FENDIGEDIG

347 EVANS

Format: slate headstone 124x61x4 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, willow & ivy above
COFFADWRIAETH
AM
MARY EVANS
PEN Y BRYN
YN Y PLWYF HWN
YR HON A YMADAWODD A’R
BYD DARFODEDIG HWN
Y XIV DYDD O EBRILL
MDCCCLV
YN LXVII MLWYDD
OED
GWERTHFAWR Y'NGOLWG YR ARGLWYDD
YW MARWOLAETH EI SAINT EF.

348 JONES

Format: slate headstone 109x66x4.5 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
COFFADWRIAETH
AM
DOROTHY JONES
GWRAIG DAVID JONES
GWARY CWM UCHAF
LLANFIHAGNEL-GENAU'R-GLYN
YR HON A FU FARW
Y 19eg DYDD O RHAGFYR
1863
YN 70 MLWYDD
OED
AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU
BAROD: CANYS YN YR AWR NI
THYBIOCH Y DAW MAB Y DYN.
MAT. XXIV.44

349 JONES

Format: slate headstone 109x76x5 cm(hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, palm above

ER SERCHUS COFFADWRIAETH
AM
DAVID JONES
Neuaddllwyd
YR HWN A FU FARW MEHEFIN 24AIN 1881
YN 73 MLWYDD OED
Uwch galar, nych, a gwaeledd – ai gyni
Esgynodd o'r diwedd, -
I yfed gwin tangnefedd
Duw a'r oen, yn ngwlad yr hedd

                               GRIGWYN

350 RICHARDS

Format: slate headstone 115x100x6cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, in adjacent circular medallions
Sacred to the Memory
of

JOHN Richards.
of
BERTHDDU IN THIS
PARISH WHO DIED
ON THE 1st DAY OF MAY
IN THE YEAR
1849
AGED 80 YEARS


MARGARET RICHARDS
wife of
JOHN RICHARDS
IN THIS PARISH WHO
DEPARTED THIS LIFE
ON THE 5th DAY OF
SEPTEMBER
1854
AGED 80 YEARS

Yn ôl trafferthu hwyr a bore
Dros Bedwar ugain o Flynyddau
Dyma'r fan lle rwyf yn fy ngwely
Nes delo Crist i'm hatgyfodi..

351 RICHARDS

Format: slate headstone 105x76x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
HERE
LIETH THE MORTAL REMAINS OF
JOHN RICHARDS
SON OF JOHN AND MARGARET
RICHARDS LATE OF
BERTHDDU IN THIS PARISH
WHO LEFT THIS TRANSITORY
WORLD ON THE 25TH DAY OF
JANUARY 1860
IN THE 55TH YEAR
OF HIS
AGE

COFIWCH DIWYGIWCH EICH AGWEDD-BOB OEDRAN
SY'N EDRYCH FY ANNEDD:
ARAFWCH MAE'N DAITH RYFEDD
SYMMYD O'R BYWYD I'R BEDD.

352 MORGAN

Format: slate headstone 60x50x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, lateral fans
UNDERNEATH
LIES
Deposited the bodily
Remains of
MARY MORGAN
Daughter of JOHN MORGAN
Carreg ydwgan. Who Died
MAY 20th 1838
AGED 7 YEARS

353 JONES

Format: slate headstone 98x69x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
HERE
Lie the mortal remains of
JANE
Wife of EVAN JONES late of
MELINDWR in this Parish
Who departed this life on
The 26th day of November 1839
AGED 23 YEARS.
                                   
Gwerth fawr y'ngolwg yr Arglwydd
Yw marwolaeth ei saint ef.

354 OWEN

Format: slate headstone 91x76x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
SACRED
TO THE MEMORY OF
ELIZABETH
WIFE OF RICHARD OWEN
OF CWM CADIAN
IN THE PARISH OF PENNAL
IN THE COUNTY OF MERIONETH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 6TH DAY OF NOVEMBER 1855
AGED
48 YEARS
Y BEDD YW DIWEDD Y DA – Y CALL A FFOL
AC OLL A FFI YMA,
FYDDYN PAWB O BLANT ADDA:
UN NI RED NAF YNO'R A.

355 THOMAS

Format: slate headstone 70x53x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
SACRED
To the memory of
JOHN THOMAS
Late of Melingarreg
In this Parish
Who departed this life
On the 24th of November
1855
Aged 86 years

Pa fodd y cyfodir y meirw?
Yr udgorn a gân.

356 RICHARDS

Format: slate headstone 109x91x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double.
COFFADWRIAETH
AM


LEWIS
MAB RICHARD A
JANE RICHARDS
YSTRAD - EINON
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A
YMADAWODD A'R BYD
DARFODEDIG HWN
YR XXXI DYDD O
MAWRTH MDCCCL
YN XVIII MLWYDD
OED
ANNE
MERCH RICHARD A
JANE RICHARDS
YSTRAD - EINON
YR HON A
YMADAWODD A'R BYD
DARFODEDIG HWN
Y XXV DYDD
O AWST
MDCCCLII
YN XVIII MLWYDD
OED


YR HON PAN DDELO'R ENNYD AR DDIWEDD
O'R DDAEAR A'N CYFYD:
BYDD DORAU BEDDAU Y BYD
AR UN GAIR YN AGORYD

357 RICHARDS

Format: slate headstone 114x92x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double.
COFFADWRIAETH
AM

RICHARD RICHARDS
CLEGYRNANT, Y'MHLWYF
LLANBRYNMAIR
(GYNT YSTRAD -  EINON)
YN Y PLWYF HWN
YR HWN Â
YMADAWODD Â'R BYD
DARFODEDIG HWN
Y XXIV DYDD O
CHWEFROR MDCCCLXX111
YN LXXIII MLWYDD
OED
JANE
GWRAIG RICHARD
RICHARDS
YSTRAD - EINON
YN Y PLWYF HWN
YR HON Â
YMADAWODD Â'R BYD
DARFODEDIG HWN
YR XXVIII DYDD O
MEHEFIN MDCCCXLIX
YN XLVII MLWYDD
OED


EDRYCH FWY MYNYCH FY MEDD – DYSG HEFYD
DDWYS GOFIO DY DDIWEDD
I'R GWERYD FEL RWY'N GORWEDD
YR EI YN WIR YR UN WEDD.

GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI SYDD YN MARW YN YR
ARGLWYDD, O HYN ALLAN, MEDD YR YSPRYD, FEL Y
GORPHWYSONT ODDIWRTH EU LLAFUR: A'U GWEITHREDOEDD
SYDD YN EI CANLYN HWYNT.
DAT. XIV. 13

358 OWEN

Format: slate headstone 79x70x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.
COFFADWRIAETH
AM
MARY
GWRAIG GRIFFITH OWEN
FURNACE YN Y PLWYF HWN
YR HON A YMADAWODD
A'R FUCHEDD HON
Y XXXAIN DYDD O MEHEFIN
MDCCLV
YN LXXIX MLWYDD OED

AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD:
CANYS YN YR AWR NI THYBIOCH
Y DAW MAB Y DYN.
MAT. XXIV. XLIV.

358B POWEL

Format: slate headstone 60X70x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman. Urn at top.

HERE Lieth the
Body of HUGH powel
Died Feb 7th 1812
Aged 56.

359 JONES

Format: slate headstone 122x70x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, palm at top.

ER COF AM
ELIZABETH JONES
FURNACE
Yr hon a fu farw Mawrth 26 1893
Yn 83 mlwydd oed

"Hwn allodd hon hi a'i gwnaeth"

360 JONES

Format: slate headstone 124x104x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, willow leaves and bible at top.


ER
SERCHUS COF AM
THOMAS JONES
MASON
EGLWYSFACH
YR HWN A HUNODD
AWST 20FED 1889
YN 86 MLWYDD
OED

DyDDEDDFAU OEDD FY NGHAN
YN NHY FY MHERERINDOD

BU YN GLOCHYDD YN
YR EGLWYS
HON AM DDEUGAN MLYNEDD

....................

ER
SERCHUS GOF AM
MARGARET
ANWYL BRIOD
THOMAS JONES
YR HON A HUNODD
AWST 2FED 1890
YN 82 MLWYDD OED.

A JACOB A OSODODD
COLOFN AR EI BEDD HI;
HONO YW COLOFN
BEDD RAHEL HYD HEDDYW

361 JONES

Format: slate headstone 80x65x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman,
SACRED
To the Memory of
DAVID JONES son of
THOMAS and ANNE JONES
Late of Banc-y-Llan in this
Parish who departed this
life on the 9th day of
November 1838 aged 29 years

Gwerthfawr yn ngolwg yr
Arglwydd yw marwolaeth ei
saint ef.

362 JONES

Format: slate headstone 84x60x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred
To the memory of
THOMAS JONES
of Banc-y-Llan who
Died July 26th 1846
AGED 82 YEARS

Yr hon pan ddelo'r anedd-ar-ddiwedd
O'r ddaear ar cyfyd
Bydd dorau hedd ar y byd
Ar un gair yn agoryd.

363 JONES

Format: slate headstone 122x70x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred
TO THE MEMORY OF
ANNE
WIFE OF THOMAS JONES
MASON  BANC-Y-LLAN
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 11TH DAY OF MAY
1854
AGED 89 YEARS

YR ARGLWYDD SYDD YN MAWRHAU.
AC YN BYWHAU EFE SYDD YN DWYN I
WARED I'R BEDD AC YN DWYN I FYNY.
1. SALM. 2.6.

364 RICHARDS

Format: slate headstone 112x107x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, with twirls around the heading.


IN
THE MEMORY OF
CATHERINE Richards.
Amiable wife of
LEwis Richards
Who left tHis
Transitory
World on the
12th day of march
1862
Aged 39 years

IN
THE MEMORY OF
LEWIS RICHARDS.
LATE OF BWLCH EINION
IN THIS PARISH
WHO LEFT THIS
TRANSITORY
WORLD ON THE
4TH DAY OF MARCH
1863
AGED 56 YEARS


Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr
ARGLWYDD. O HYN ALLAN, MEDD YR YSBRYD, FEL Y
GORPHWYSONT ODDIWRTH EU LLAFUR; A'U GWEITHREDOEDD
SYDD YN EU CANLYN HWYNT.
DAT. XIV. 13

365 RICHARDS

Format: slate headstone 122x92x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double, with twirls around the heading


in
memory of
richard
son of lewis
and catherine
richards. late
of bwlch-einion
in this parisH
who left this
transitory
world on the
25th day of march
1860
aged 5 years

in
memory of
margaret
daughter of lewis and
catherine
richards, late
of bwlch-einion
who left this
transitory
world on the
20th day of may
1860
aged 1 year


A'R IESU A DDYWEDODD. GADEWCH I BLANT
BYCHAIN, AC NA WAHERDDWCH I DDYNT
DDYFOD ATAF FI: CANYS EIDDO Y CYFRYW
RAI YW TEYRNAS NEFOEDD.
MAT. XIX. 14

366 RICHARDS

Format: slate headstone 98x74x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman.

COFFADWRIAETH
AM
ANNe
MERCH LEWIS A CATHARINE
RICHARDS BWLCHEINION.
O'r Plwyf hwn yr hon a fu
Farw RHAGFYR 10fed yn y flwyddyn
1846 yn 2 Flwydd a 6 mis oed.

Rwi yma'n gorwedd yn y pridd
Hyd fore'r adgyfodiad ddydd
Mi gaf gyfodi'r bore hwn
A choron ar fy mhen mi wn.

367 RICHARDS

Format: slate headstone 107x93x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman, double,.


IN
MEMORY OF
LEWIS
SON OF LEWIS
AND CATHERINE
RICHARDS LATE
OF BWLCHEINION:
IN THIS PARISH.
WHO LEFT THIS
TRANSITORY WORLD ON THE
11TH DAY OF MAY
1861
Aged 15 years

IN
MEMORY OF
JANE
DAUGHTER OF
LEWIS AND
CATHERINE RICHARDS
LATE OF BWLCHEINION
WHO LEFT THIS
TRANSITORY
WORLD ON THE 21ST
DAY OF OTOBER
1860
AGED 18 YEARS.


Ystyriwch a gwelwch Mae Gwaeledd-yw
Parch Perchen Anrhydedd
Rhaid i'r Ifanc Arafedd
O Fwynder Byd Fynd I'r Bedd.

368 HUGHES

Format: slate headstone 81x61x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred
To the Memory of
MARY
The AMIABLE WIFE OF
DAVID HUGHES,
LATE OF MELIN-Y-GARREG
IN THIS PARISH. WHO LEFT
THIS TRANSITORY WORLD
ON THE 17TH DAY OF MAY
1858
AGED 63 YEARS

369 HUGHES

Format: slate headstone 81x61x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To the memory of
DAVID HUGHES
Of Melin-y-garreg in this
Parish who departed this life MARCH 24th 1847
Aged 65 YEARS

370 HUGHES

Format: slate headstone 71x57x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman with Gothic and Italic

Sacred
TO THE MEMORY OF
JOHN son of DAVID &
MARY HUGHES who
Died Febry 16 1838
Aged 9 Years

371 HUGHES

Format: slate headstone 78x60x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To the Memory of
DAVID
the son of David and
Mary Hughes of
Melin y garreg in this
Parish who departed
this life of the 1st day of April 1849
AGED 22 YEARS

372 ROWLANDS

Format: slate headstone 78x60x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman double

 

Sacred to the Memory
OF


DAVID ROWLANDS
BUILDER
OF BANK Y LLAN
IN THIS PARISH WHO
DEPARTED THIS LIFE
ON THE 18TH OF MAY 1854
IN THE 67TH YEAR OF HIS AGE

Y BEDD YW DIWEDD Y DA CALL A FFOL
AC OLL A FFY YMA
TYDDYN PAWB O BLANT ADDA;
IN NI RED NAD YNO'R A


ANNE ROWLANDS
AMIABLE WIFE OF
DAVID ROWLANDS
BUILDER. WHO
DEPARTED THIS LIFE
ON THE 12TH DAY OF
NOVEMBER 1862
IN THE 75TH YEAR
OF HER AGE
GWYN EU BYD Y MEIRW Y
RHAI SYDD, O HYN
ALLAN. MEDD YR YSBRYD, FEL
Y GORPHWYSONT ODDIWRTH EU
LLAFUR. A'U GWEITHREDOEDD
SYDD YN EU CANLYN
HWYNT.                DAT. XIV. 15


373 DAVIES

Format: slate headstone 110x67x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman  Urn above, Four leaf each side.

IN LOVING MEMORY
Of
GWEN DAVIES
MAENGWYN ST- MACHYNLLETH
WHO DIED DEC 21 1892
AGED 71 YEARS

"For I know that thou wilt
bring me to death, and to the house
appointed for all living."

374 JONES

Format: slate headstone 105x76x4.5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
COFFADWRIAETH
AM
DANIEL JONES
TOWYN MEIRIONETH
BRAGYDD
YR HWN A FU FARW
Y 14eg DYDD O TACHWEDD
1865
YN 69 MLWYDD
OED

375 GRIFFITHS

Format: slate headstone 78x60x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman

SACRED
To the memory of
CATHARINE
Wife of JOHN GRIFFITHS
Of Furnace in this Parish
Who left this transitory world
On the 10th day of AUGUST
1855
AGED 61 YEARS.

Edrych fwy mynych fy medd dysg hefyd
Ddwys gofio dy ddiwedd:
I’r gweryd fel ryw'n gorwedd
Yr eu yn wir yr un wedd.

376 GRIFFITHS

Format: slate headstone 80x61x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman shells in upper coners, twirls around heading.

 

THIS STONE MARKS THE PLACE
WHERE
Lie the mortal remains of
SUSANNAH
The Daughter of JOHN and
CATHARINE GRIFFITHS
Of FURNACE in this PARISH
Who departed this life on
The 23rd day of April 1846
AGED 20 YEARS

Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn
Cyfiawnder : digoni'r fi pan
Ddihunwyf. a'th ddelw di
Psalm XVII- 15

377 EDWARDS

Format: slate headstone 78x60x5cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman

SACRED IN THE MEMORY
OF
JOHN EDWARDS TAIFFORDD FAWR
IN THIS PARISH WHO
DEPARTED THIS LIFE ON THE 2d DAY
OF JULY 1836 AGED
83 YEARS
Ffarwel in Fanwyl Briod
Darfu'r cwlwm gael ei ddattod
Mewn gwely pridd fe'n rhoes i orwedd
Gwel y fan ystyria’eth ddiwedd

378 EVANS

Format: slate headstone 86x55x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
In the Memory of
CATHARINE
Wife of Mauris Evans
Who died December the 16
1849 aged 88 years

Coffadwriaeth cyfiawn
Sydd Fendigedig

379 EVANS

Format: slate headstone 57x68x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
HERE
Lieth the body of
MORRIS EVANS late of
YNYSFACH in this PARISH
Who departed this life MAY
22 1836 Aged 79 years
Farwel fy anwyl Briod.

380 STOTT

Format: slate headstone 75x34x4cm (hxwxl/t)  [two stones loose leaning]

Inscription: incised, sans serif, roman
380A:
Anne Stott
Aged 89 years
1860

380b EVANS?

(loose damaged, perhaps EVANS)


---ZABETH  E---
IED   1861

---GED 2

381 MORGAN

Format: slate headstone 64x53x5cm (hxwxl/t) 

Inscription: incised, sans serif, roman
UNDERNEATH
are remembered the remains
of EVAN son of WILLIAM
& ELIZABETH MORGAN
of Dolfach in the Parish
of Llanfihangel y Creiddyn
in the county,
Who departed this life
14th February 1835
Aged 22 years

382 HUMPHREYS

Format: slate headstone 143x78x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
ER SERCHUS GOF
SARAH M HUMPHREYS.
ANWYL BRIOD OWEN HUMPHREYS
1, PARK TERRACE GLANDYFI,
YR HON A HUNODD YN YR IESU RHAG 16, 1910
YN 33 MLWYDD OED.
"EI HAUL A FACHLIODD A HI ETO YN DDYDD"

383 JONES

Format: slate headstone 120x70x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman lily in centre.

ER SERCHUS GOF AM
THOMAS JONES
POST OFFICE
LLANFIHANGEL
GENAUR GLYN
YR HWN A HUNODD
CHWERFOR 4YD 1907
YN 76 MLWYDD OED
"AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD
CANYS YN YR AWR NI THYBION Y DAW
MAB Y DYN"
"MOR DDEDWYDD YW’R RHAI TRWY FFYDD
SY'N MYND O BLITH Y BYW
E'U HENWAU'N PERAROGLI SYDD
A'U HUN MOR DAWEL YW."

384 JONES

Format: slate headstone 134x69x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman lily in centre.
JANE
ANWYL BRIOD
THOMAS JONES POST OFFICE
LLANFIHANGEL GENAU’R GLYN
GYNT O PARKGATE
O PLWYF LLANGYNFELYN
YR HON A HUNODD
MEDI 11EG  1892
YN 52 MLWYDD OED

TRI DIWRNOD CYN YMDDATOD
HI GA'DD WELEDIGAETH, HYNOD
A’R IESU GRIST A’R APOSTOLION
NES LLWYR DDENUS SERCH EI CHALON

O'R LLWCH Y CESGLIR PERLAU DUW
I HARDDU BREINIOL BALAS NEF
BYDD COFFRAU'R BEDD YN CYFFRO BYW
PAN EILW GRIST EI SAINT I DREF.

385 JONES

Format: slate headstone 103x65x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, lily in centre.

IN
MEMORY OF CATHERINE
DAUGHTER OF THOMAS AND
JANE JONES, PARKGATE IN THE
PARISH OF LLANGYNFELYN
WHO DIED JUNE 22ND 1872
Aged I year

Father Dear Weep not for me
And Mother do not mourn
Jesus Christ hath sent for me
And took me safely home.

386 JONES

Format: slate headstone 56x99x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double


Here
Lieth the body of Ann
The daughter of THOMAS
And Margaret Jones of this parish
Died February 18th 1835, aged
12 months

Sacred
To the memory of DAVID
The son of THOMAS &
MARGARET JONES
Of this parish. Died March
the 12th 1836 Aged 3 month.


Plant ydy ni etifeddiaeth yr Arglwydd
Ei wobr ef yw ffrwyth y groth

387 JONES

Format: slate headstone 97x63x3cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman.
SACRED
TO THE MEMORY OF
LEWIS
SON OF THOMAS AND
MARGARET JONES LATE OF
BANC-Y-LLAN
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 22ND DAY OF APRIL 1854
AGED 17 YEARS

CYMERWCH GYSUR FWYN RIENI
BRODYR A CHWIORYDD SYDD
YN Y BYD SY'N LLAWN TRAFFERTHION
FEL 'RWY'FINAU CHWITHAU FYDD
COFIWCH GEISIO IESU'N BRIOD,
CYN DEO DYRNOD ANGAU DU;
Y' MORE'M DYDDIAU CES FY NHORRI,
COLLI WNES EICH CWMNI CHWI

388 JONES

Format: slate headstone 118x66x5cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, lily in pot at top

SERCHUS GOF AM
MARGARET JONES
LLWYNCELYN. PLWYF TOWYN
YR HON A FU FARW
CHWEFROR 26AIN 1898
YN 70 MLWYDD OED

GWERTHFAWR Y'NGOLWG YR ARGLWYDD
YW MARWOLAETH EI SAINT EF

389 JONES

Format: slate headstone 115x65x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, lily in pot at top

SERCHUS GOF AM
EDWARD JONES
LLWYNCELYN. PLWYF TOWYN
YR HWN A FU FARW
CHWEFROR 2FED 1890
YN 82 MLWYDD OED

"Y LLYGAD A'M GWELODD N'IM GWÊL
MWYACH DY LYGAID SYDD ARNAF
AC NID YDWYF"

390 REES

Format: slate headstone 75x63x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To the Memory of
DAVID REES
Of Melinygarreg in this
Parish who departed this
Life on the 19th day of July 1848
AGED 56 YEARS

391 REES

REES
Format: slate headstone 95x63x4cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
TO THE MEMORY OF
ELIZABETH
WIFE OF DAVID REES
LATE OF MELIN Y GARREG
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 18TH DAY OF MARCH
1872
AGED 84 YEARS

AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU
BAROD: CANYS YN YR AWR NI THYBIOCH
Y DAW MAB Y DYN
MATT. XXIV. 4

392 MORRIS

Format: slate chest tomb, 26x69x172cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, TRACES

MORRIS G. . . .
1708
HERE LYETH THE BODY
OF WILLIAM MORRIS
. . . . . . . . . . . . . . . .1738

393 EVANS

Format: slate headstone 78x68x3.8cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double, partially obscure, sunray each side


IN MEMORY
OF
Eliza  . . .   Evans the
Daughter of James
And ANNE EVANS who
Departed this life
The 29 .. March 1826
Aged 14 years

Dwy chwaer a brawd
Sydd yn gorwedd
Yma yn rhwym
Gloion ange du
....................

 

Body of John
The son of James and
Anne Evans who
departed this life on the 12 .. of Jan  . . .
1826 aged 11
ALSO the body of
Cath…. the daughter of
James and Anne Evans
who departed this life
of Decr 1827
8 years


394A LEWIS

Format: slate CHEST TOMB 68x95x185cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred
To the Memory of JOHN LEWIS
Of DOL-GOCH Gent, who departed
this life the 27th day of September in the
year 1814, aged 76 years.

Y mae JOHN LEWIS yma yn gorwedd
Gyda'r gynta oi Anwyl Wragedd
A phan bo'r Ola ym ymado
Hi ddichon ddwad atto etto

394B LEWIS

Format: slate CHEST TOMB 54x97x71cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, double with sunray each side

Sic
Transil
Gloria
Mundi


IN Memory
Lary Lewis Wife of
John Lewis of penrh
ingerwin gent. She de
parted this life Sept 24
1784 aged 46 years

Rwibeunydd Llonydd
Tangareg
Yn gorwedd mewn caithle
Yr un fath dan ddwillathle
Yn ol y daith doi dithe


Also
Lieth the earthly
Remain of Margaret
Daughter of the said
JOHN LEWIS She died
January 6 1785
Aged 2 years

My chais was run
My time was come
That I from hence
Should go
Therefore my friend
Be falish my God
would have it so


394C LEWIS

Format: slate CHEST TOMB 50x56x180cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman, fan shell each side

Here
Lieth the body of Elizabeth
Lewis daughter of the said JOHN
Lewis  Shee died March 10th 1786
Aged 18 years

When death love commissions
To Arich the fald  dart
No phisions art can cary nor take away
the nail

395 JENKIN

Format: slate headstone 70x50x4cm (hxwxl/t Loose and moved

Inscription: incised, sans serif, roman
HERE
Lieth the body of
Elinor Jenkin died
Octr 1791 aged 65

396 JENKINS

Format: slate headstone 117x96x5cm (hxwxl/

Inscription: incised, sans serif, roman, double

SACRED TO THE MEMORY
OF


RICHARD JENKINS
Of
BRWYNO in this Parish
Who departed this Life
On the 5th day of
JANUARY 1849
In the 82nd year
Of his age

MARGARET JENKINS
Wife of
RICHARD JENKINS
Who left this transitory
World on the24th day
Of February
In the 73rd year
Of her age


Yr iôr pan ddelo'r ennyd – ar ddiwedd
O'r ddeuar an' cyfyd
Bydd dorau beddau y byd
Ar un gair yn agoryd.

397 UNKNOWN

Format: slate headstone 75x74x26cm (hxwxl/t Loose and moved

Inscription: NONE - ILLEGIBLE

398 JENKINS

Format: slate headstone 95x64x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To the Memory of
DAVID
Son of EVAN and CATHERINE JENKINS
DYNYN in this Parish who
Departed this life on the
18th Day of December 1845
Aged 42 YEARS

399 JENKINS

Format: slate headstone 92x53x6cm (hxwxl/t Loose and moved

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To the memory of
CATHERINE
Wife of the late
EVAN JENKINS
Of DYNYN in this Parish
Who left this transitory world
On the 8th Day of May 1855
AGED 86 years

O angau llym ath farwol gledd
Sy'n symmud pawb or byd i’r bedd
Er it ein cloi ni ddewin yn rhydd
Ar fore’r adgyfodiad ddydd

400 JENKINS

Format: slate headstone 93x64x6cm (hxwxl/t

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred
To the Memory of
EVAN JENKINS late of
Cwmmerau in this Parish
Who Departed this life on
The 16th Day of September
1846 AGED 50
Years

401 JENKINS

Format: slate headstone, 122x71x6 cm (hxwxd)

Inscription: incised sans serif, palm at top.

ER SERCHUS GOF
AM
THOMAS JENKINS
ABERDOVEY
YR HWN A FU FARW
MAI Y 27AIN 1886
YN 56 MLWYDD
OED

Dysg i ni felly gyfrif ein
dyddiau fel y dygon ein
cadon i ddoethineb       Psalm XC 12

402 WILLIAMS

Format: slate chest tomb, 52x86x183 cm (hxwxd)
Mason: W.Rice, AB
Inscription: incised sans serif.
SACRED
To the Memory of
ALICE PUGH
Relict of WILLIAM PUGH, Gent,
late of Neuadd y Bardd Tretaliesin
Who departed this life on the
2nd day of December
1840
AGED 72 YEARS

Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their work do follow them.
Rev. xiv.15

403 WILLIAMS

 

403

Format: slate headstone, 105x74x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised sans serif.
ER COFFADWRIAETH
AM
MARY annwyl briod John Williams
Tre'rddol yr hon a fu farw
Chwefror 13 1891 yn 37 mlwydd oed
"A Mair a ddewisodd rhan dda
Yr hon ni ddygir o ddiarni"
---------------------------
HEFYD AM
JOHN HOWELL WILLIAMS
PRIOD YR UCHOD
GANWYD MAWRTH 12FED 1853
HUNODD MAWRTH 28AIN 1917
YN 64 MLWYDD OED

"Canys byw inni yw Crist
A marw sydd elw"

404 JONES

 

Format: slate headstone, 115x76x5 cm (hxwxd)

Inscription: incised sans serif.
ER COFFADWRIAETH
AM
JOHN JONES  CWMEINION
O'r plwyf hwn yr hwn a fu farw
Medi 8rd 1880 yn 52 mlwydd oed
------------------------------
Am hynny byddwch chwithau barod
Canys yn yr awr ni thybioch
daw Mab y dyn

405 MORRIS/DYER

(spelt Dier on
husband’s side)

 

Format: slate chest tomb, 12x79x170 cm (hxwxd)                                  

spelt Dier on husband’s side

Inscription: incised sans serif.
HERE
Lieth the body of
Margaret Morris
Wife of David Roger Dyer
She died Dec 6th 1778
Aged 69
Trallode bei bywyd
Y welais Na wylwch
O'm plegyd
Wyf iach o bob afiechyd
Yn y nedd gwyn y myd


HERE Lieth the body
Of David Rogar Dier
Died March 1801
Aged 88

406 EVANS

 

Format: slate headstone, 100x90x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
COFFADWRIAETH
AM

JOHN
MAB JOHN A CATHERINE
FELIN GARREG
YR HWN A FU FARW
Yr 20fed dydd o ebrill
1857
YN 25 MLWYDD
OED

JOHN
MAB EDWD A CATHERINE
EVANS DERWENLAS
YR HWN A FU FARW
YR 10eg DYDD O MAWRTH
1855
YN 2 FLWYDD
A 6 MIS OED

BUM YN TEITHIO TIR A MOROEDD
I DEYRNASOEDD PELL Y BYD
AR HYD FRIGAU'R TONAU GEIRWON
MEWN PERYGLON LAWER FRYD:
OND YM MLODAU'M IE'NCTYD DDYDDIAU
ES GAN ANGAU FARWOL GLWY

407 HUGHES

Format: slate headstone, 110x89x5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif, double grave, urns above each side.
AM

AFFECTIONATE
REMEMBRANCE OF
THOMAS HUGHES
MELYN GARREG
IN THIS PARISH WHO
DIED APRIL 15TH 1862
Aged 34 years

IN the midst of life we
Are in death
Watch therefore for ye
Know not what hour
Your Lord doth come


AFFECTIONATE
REMEMBRANCE OF
ELIZABETH
WIFE OF THOMAS HUGHES
WHO DIED JULY 10TH 1886
AT GLANDOVEY
Aged 58 years

For to me to live
Is Christ and to die
is gain
Sorrow vanquished
Labour ended:
Jordan passed

408 HUGHES

Format: slate headstone, 110x91x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif, double grave, urns above each side.

ER COF AM
JANE
ANNWYL BRIOD DYWEDEDIG
GRIFFITH HUGHES
FELINLLYFNANT
YR HON FU FARW EBRILL
5ED 1901 YN 84 MLWYDD
OED
GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI
BYDD YN MARW YN YR ARGLW-
YDD

ER COF AM
GRIFFITH HUGHES
MELIN LLYFNANT
YN PLWYF
MACHYNLLETH
YR HWN A FU FARW
YR 22AIN DYDD O
RHAGFYR 1875
YN 57 MLWYDD
OED
AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU
DARFOD: CANYS YN YR AWR NI
THYBIOCH Y DAW MAB Y DYN

MATXXIV.44

409 OWEN

Format: slate headstone, 124x71x4.5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif, urn above.
ER
COFFADWRIAETH
AM
MARY OWEN
GWRAIG HUGH OWEN
BANCYLLAN YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
MEHEFIN YR 20FED 1873
YN 85 MLWYDD
OED
GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI SYDD YN
MARW YN YR ARGLWYDD O HYN ALLAN, MEDD
YR YSPRYD FEL Y GORPHWYSONT ODDI WRTH
EU LLAFURIAU. GWEITHREDOEDD SYDD YN
EU CANLYN HWYNT                   DAT XIV.  13

410A DAVIS

Format: slate headstone, 42x52x4.5 cm (hxwxd)
[Small headstone lying churchside of 410 not distinguished on plan]
Inscription: incised roman sans serif, partly eroded
HERE
Lieth the Body . . .
MARGARET DAV . . .
Wife of Lewis Davis
Of Dole Gôch, she died
August 27 1795 Aged 31

410B UNKNOWN

Format: slate Flat stone, 34x68x147 cm (hxwxd)

No apparent inscription

411 MORGAN

Format: slate flatstone, 31x72x167 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman partly undecipherable

HERE
Underneath interred
In hopes of Joyfull resurrection
The Earthly remains of Elizabeth
Morgan wife of DAVID MORGAN
of Bwlch Einion xxx thee
Twentyninth day in the year of our
Lord 1790 in the seventy
Thurd year of her Age
(xxxxxxxxx 4 lines undecipherable)
Here xxxxxxxxxxxxx Remains of
David Morgan late of BWLCH
EYNON gent. Who departedthis life
Dec the 26th day 1802 Aged 96 year.

412 EDWARD

Format: slate headstone, 72x49x3 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif
HERE
Lieth the Body of
ELINOR EDWARD
Eho Died January
The 3rd 1843 aged 68
years

413 MORGAN

Format: slate headstone, 58x45x1.7 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
T. MORGAN
a ymadawodd Ein at GRIST
YR HWN A\ PRYNODD YMAI
Efe heddwyr yn canu
Gida Christ Ai LAN GWMNNI
Died 1926 aged 3

414 OWEN

Format: slate headstone, 48x31x2.5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
OWEN OWEN
A FI FARW HYDREF 8
YN BLWYDDYN 1848
Yn 1 FLWYdd oed

415 MORGAN

Format: slate headstone, 56x58x3 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
COFFADWRIETH
am
CATHARINE
GWRAIG THOMAS MORGAN
Yr hon fu farw Ebrill 23fed
1847 Yn 65 Oed

416 MORGAN

Format: slate headstone, 91x67x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
COFFADEIAR    DAETH
???
THOMAS MORGAN
Banc-y Llan
Yr hwn a fu farw
Y 3yd dydd o Mawrth 1958
YN 74 MLWYDD OED
YR ARGLWYDD SYDD YN MARWHAU
AL YN BYWHAU EFE SYDD YN DWYN
I WARED I'R BEDD AC YN DWYN I FYNU
1 SAM 2.6.

417 MORGAN

Format: slate headstone, 24x34x2 cm (hxwxd) (Small sunken stone)

Inscription: incised roman sans serif.
Here lies the
Body of
J. MORGAN  died
APRIL 19 YN 1836
AGED 2

Os ywr corffyn bach

418 ROBERTS

Format: slate DOUBLE headstone, 124x124x3 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

IHS
SACRED TO THE MEMORY
OF
THOMAS ROBERTS
LATE OF BERTHDDU
IN THIS PARISH
WHO DIED ON THE 11TH DAY OF NOVEMEBR
1860
AGED 85 YEARS


IHS
SACRED TO THE MEMORY
OF
MARY, RELICT OF
THOMAS ROBERTS
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 7TH
DAY OF FEBRUARY
1864
AGED 80 YEARS

BY HUMILITY AND THE FEAR OF THE LORD
ARE RICHES, HONOUR AND LIFE.

419A JENKINS

Format: slate headstone, 120x76x5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.. ornamented cartouches top and bottom here underlined.
IHS
IN MEMORY OF
MARGARET JENKINS AMIABLE
WIFE OF RICHARD JENKINS
BANC-Y-LLAN
IN THIS PARISH DIED
ON THE 4TH DAY OF JULY
1868 AGED 68 YEARS

YR ION PAN DDEOR ENYD AR DDIWEDD
O'R DDAEAR A'N GYFYD;
BYDD DORAU BEDDAU Y BYD
A'R UN GAIR YN AGORYD

419B JENKINS

Format: slate headstone, 105x91.5x5.5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
Sacred to the Memory
Of
RICHARD JENKINS
Late of Banc y Llân in this parish
The 9th day of January 1851
Aged 53 years

Ti ddaear i ddaear ystyria mewn braw
Mae daear i ddaear yn fuan a ddaw
A Daear mewn daear raid aros bob darn
Nes daear o daear gyfodi i'r farn.

420 HARRIS

Format: slate headstone, 87x172x2 cm (hxwxd) Triple grave

Inscription: incised roman sans serif.


Here
Lie the remains of
WILLIAM
SON OF WILLIAM HARRIS OF
THIS Parish who Departed
This life 28 Day of Feb 1830
Aged 28 years


Sacred
TO THE MEMORY OF
WILLIAM HARRIS
Banc y llan in this PRISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
THE 4 DAY OF JUNE 1850
AGED 84 YEARS


Sacred
To the memory of
ELIZABETH WIFE OF WILLIAM HARRIS
Banc y llan in this parish who
Departed this life 26 June
1838 Aged 66 years

421 DAVIES

Format: slate headstone, 68x61x? cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif, motif around top word
SACRED
TO THE MEMORY OF
MARGARET DAUGHTER OF
DAVID AND ELIZABETH DAVIES
OF BANC-Y-LLAN
IN THIS PARIS WHO DIED
ON THE 16TH DAY OF AUGUST
AGED 2 DAYS
ALSO OF ELIZABETH
THEIR DAUGHTER WHO DIED
ON THE 25TH DAY OF DECEMBER
1857
AGED 4 MONTHS

WELE, PLANT YDYNT ETIFEDDIAETH YR
ARGLWYDD. EI WOBR EF
YW FFRWYTH Y GROTH.
PSALM 126.6

422 EVANS

Format: slate headstone, 65x55x2 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif
SACRED
To the  Memory of
JANE
The daughter of JOHN
And ELINOR EVANS of
Cwm-bŷr Parish of Machynlleth
Who Died Novbr 13th 1836
AGED 7 YEARS

423
MEREDITH

Format: slate headstone, 121x82x6 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif, double, cartouche around top line

IN
MEORY OF
JANE
WIFE OF WILLIAM
MEREDITH
ABERYSTWYTH
WHO DIED JULY 28
1865
AGED 55 YEARS
ALSO OF THE SAID
WILLIAM MERDEITH
WHO DIED June 17th
1896
AGED 86 YEARS

HERE
LIE the remains of
JANE
THE Daughter of WILLIAM
AND JANE MEREDITH of
Furnace in this Parish
Who departed this
Life October 29th
1837
Aged One
Year
Also of MARGARET
Their daughter who died
September 29th
1844
Aged two years

424 HUMPHREYS

Format: slate headstone, 60x60x2.5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif,
Sacred
To the Memory of
LEWIS Son of LEWIS &
ELIZABETH HUMPHREYS
Died July 3 1837
Aged 17 Years

425 HUMPHREYS

Format: slate headstone, 60x59x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
Sacred
To the Memory of
ELIZABETH DAUGHTER
OF LEWIS HUMPHREYS
Who Died January 14 1837
AGED 20 YEARS

 

 

   
   

429 OWEN

Format: slate headstone, 121x82x6 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif, double, crown and oak leaves at top.

Er serchus cof
Am
IsaacOwen
Eglwysfach
Yr hwn a fu farw
Chwefror 1af 1896
Yn 52 mlwydd oed
-------------
Y Cyfiawn a obeithia
Pan fydda Marw

Er serchus cof
am
MARY
Annwyl briod Isaac Owen
Yr hon a fu farw
Ebrill 19ed 1899
Yn 63 Mlwydd oed
---------------
Yr oedd hi. . . .
Ond metha geiriau ddywedyd beth
Meddylier am yr hen ddylai Mam fod
Ac yr oedd hi yn hynny

430 OWEN

Format: slate headstone, 125x77x5 cm (hxwxd)
Stone mason Jones of Machynlleth
Inscription: incised roman sans serif, crown and oak leaves at top.
ER SERCHUS GOF AM
OWEN
MAB ISAAC A MARY OWEN
EGLWYSFACH
YR HON A FU FARW MAWRTH 10 FED 1893
YN 20 MLWYDD OED
----------------------
"Canys byw i mi yw Crist, a marw
Sydd elw"

431 OWEN

Format: slate headstone, 125x77x6 cm (hxwxd)
Stone mason Jones of Machynlleth
Inscription: incised roman sans serif, clasped hands & ivy leaves at top.

 ER SERCHUS GOF AM
MARY OWEN
ANWYL BRIOD WILLIAM OWEN
CAPEL GRAIG
YR HON A FU FARW TACHYWEDD 25 1897
YN 64 MLWYDD OED
------------------
"Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd
Yn marw yn yr Arglwydd"

432 MORGAN

Format: slate headstone, 97x77x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
IIN Memory OF
JOHN
SON OF DAVID
AND WINIFRED MORGAN
TREDEGAR,
IN THE COUNTY OF MONMOUTH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 13TH DAY OF AUGUST
1864  AGED (5) YEARS

AR ESGYLL HEIRDD AC ANGYLION
EHEDDOY IW EI DAITH;
I DDERBYN ETIFEDDIAETH
AM DRAGWYDDOLDEB MAITH
NI DDAW NA PHOEN,NA GOFID,
IW FLINO EF BYTH MWY;
AI WAITH EF YN OES OESOEDD
FYDD CANU AM FARWOL GLWY

433 MORGAN

Format: slate headstone, 100x71x4 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.
IN MEMORY OF
CATHERINE
DAUGHTER OF JOHN AND
JANE MORGAN
LATE OF BANGCYLLAN
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 5TH DAY OF JANUARY
1862 AGED 25 YEARS

ER HARDDED HOFWED DY WEDD GWEL YMA
GWAED AMLWG YW'R DIWEDD
A COFIAU DWCH Y CEUFEDD
Y DOI A'R FYR I DUE'R FEDD

434 MORGAN

Format: slate headstone, 97x77x4 cm (hxwxd)
Badly leaning
Inscription: incised roman sans serif.
Welsh verse is on the reverse side.
SACRED
To The Memory of
JANE MORGAN
Wife of JOHN MORGAN
Mason Late of Bankyllan
Who Departed of this
Life the 11th Day of Aprel
1846 Aged 49 years. Also
Of HUGH her third son
Who Died Young

O Drallodion Helbulon Bid-Ai swn garw
Rwi yn Gorwedd Mewn Gwerid
Am Babanod Rin Benid
Yn y Bedd Hid Ddiwedd Bid

435 MORGAN

Format: slate headstone, 103x71x5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif. Urn at top.

 

IN MEMORY OF
JOHN MORGAN
MASON LATE OF BANGCYLLAN
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 23RD DAY OF OCTOBER
1876 AGED 87 YEARS

Gofiwch diwygiwch eich agwedd-bob oedran
Sy'n edrych FY ANNEDD
ARAFWCH MAE'N DAITH RYFEDD
SYMYD O'R BYWYD I'R BEDD

436 MORGAN

Format: slate headstone, 120x71x5 cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif. Bible at top.

SERCHUS
AM
HUGH MORGAN
MAB JOHN & JANE MORGAN
BANCYLLAN
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
GORFFENAF 12FED 1885
YN 85 MLWYDD
OED

DYDDIAU DYN SYDD FEL GLASWELLTYN
TEBYG YW HARDD FLODEUYN
BOREU TYE AC Y BLODEAU
PRYD AWN YN GYNAR AWN Y GWYNA

437 JENKINS

Format: slate headstone, 61x46x2 cm (hxwxd)

Inscription: incised sans serif.

lieth
The body of T. Jenkins
He dieth May the 2 day
1822.  Aged 1 year.

438 JENKINS

Format: slate headstone, 56x53x13cm (hxwxd)

Inscription: incised sans serif.

Here………
To the memory of
Edward Jenkin. . .
Late of Cwmerau in this
Parish who departed
This life the 1st day of March 1890

439 JENKINS

Format: slate chest tomb, 33x77x170cm (hxwxd)

Inscription: incised sans serif.

In hope of the resurrection
Anne Jenkins daughter
Of David Jenkins Cwmere in this
Parish

440 JENKINS

Format: slate headstone (check dimension), 71x63x36cm (hxwxd)

Inscription: incised roman italicsans serif.

THIS STONE MARKS THE PLACE
HERE
LIE THE REMAINS OF
DAVID JENKINS
LATE OF CWMERE
IN THE PARISH
WHO DIED 4TH DAY
OF MARCH 1825 IN
??

441 JENKIN

Format: slate headstone, 74x62x5cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

 

lieth the
body of SARA WIFE of DAVID
JENKINS died on the 10th
1811 Aged 30
Also EVAN son of DAVID
JENKIN died also 1811
Aged 0 month

442 JENKINS

Format: slate headstone, 74x62x5cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

here
Underneath lieth the body of
JANE WIFE of EVAN JENKINS
Late of Cwmerau in this parish
Who departed the 12th day
of June 1833 Aged 36 years

and also her two sons

443 UNKNOWN

Format: slate flat stone, 40x67x4cm (hxwxd) COLLAPSED probably JENKINS

Inscription: incised roman sans serif.

Body of
Hugh . . . .Who died
21 day of June aged
63 year 1810

444 MORGAN

Format: slate headstone, 109x81x5cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

COFFADWRIAETH
AM
MORGAN
MAB MORGAN A JANE EDWARDS
MAESYCYLYN
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
YN 19 DYDD O EBRILL
1854
YN 36 MLWYDD
OED
EDRYCH FWY MYNYCH FY MEDD-DYSG MEFYD
DDWYS GOFIO DY DIWEDD
I’R GWERYD FEL RWY'N GORWEDD
YR EI, YN WIR YR UN WEDD

445 EDWARDS

Format: slate double headstone, 84x43x4cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

COFFADWRIAETH
AM
MORGAN EDWARDS
MAES-Y CYLYN
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU
FARW Y 14 DYDD
O IONAWR
1857
YN 75 LWYDD
OED

COFFADWRIAETH
AM
JANE
GWRAIG MORGAN
EDWARDS
YR HON A FU
FARW YR 31 DYDD
O GORPHENHAF
1832
YN 58 MLWYDD OED

YR HON PAN DDELOR ENNYD-AR DDIWEDD
O'R DDAEAR A'N CYFYD
BYDD DORAU BEDDAU Y BYD
AR Y GAIR YN AGORYD

446 GRIFFITH

Format: slate double headstone, 74x39x3cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

GORPHWYS Y
RHAN FARWOL O
SUSANNAH
MERCH GRIFFITH
A JANE HUGHES
MELIN LLYFNANT
YR HON A FU FARW
MAI Y 14EG 1864
YN 4 MLWYDD
OED

HEFYD ER COF AM EVAN EU MAB YR HWN
A FU FARW CHWEFROR Y 9ed 1855 YN 2 FLWYDD OED

YR IESU A DDYWEDDODD 
DDYFOD ATAF FI
CANYS EIDDO Y CYFRYW RAI YW
GORPHWYS Y
RHAN FARWOL O
THOMAS
MAB GRIFFITH
A JANE HUGHES
MELIN LLYFNANT
YN PLWYF
MACHYNLLETH YR
HWN A FU FARW
TACHDD Y 15FED 1862
YN 7 MLWYDD OED

GADEWCH I BLANT BYCHAIN I
A NA WAHERDDWCH HWYNT
TEYRNAS NEFOEDD. MAT. XIX 1

447 HARRIES

Format: slate headstone,
56(check)x77x5cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

Er
Coffadwnaeth am
Margaret Harries
Merch William ac
Elizabeth Harries
Banccyllan yn y plwyf hwn
Yr hon a fu farw Mawrth 25ain
1860
Yn 53 mlwydd oed

Ystyriwch gwelwch I gyd - myfyriwch
Mor fyr yw eich bywyd.
A choeliwch – rhaid dychwelyd
Am I'r bedd, er allo'r byd.

448 HARRIS

Format: slate headstone, 110x64x4cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

Er coffadwnaeth
am
Anne Harries
Chapel St Corris, Gynt o
Eglwysfach
Yr hon a fu farw Rhag 29ain
1890, yn 84 mleydd oed.

"Gwyn en byd y rhai pur o galon:
Canys hwy a welant Dduw."

449 HARRIES

Format: slate headstone, 108x77x5cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

ER
COFFADWRIAETH AM
MORGAN HARRIES
MAB WILLIAM AC
ELIZABETH HARRIES
BANGCYLLAN, YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW RHAGFYR 12Ffed
1852
YN 41 MLWYDD OED
Nid yw einioes prau ond ennyd fechan
Afiachus yw bywyd
Carwn iawn geisiwn I gyd
Preswylfa mewn bras eilfyd.

450 HUMPHREYS

Format: slate double headstone, 54x140x35cm (hxwxd) and flat tomb.

Inscription: incised roman sans serif.

HERE
Lieth the remaining body of
WILLIAM son of LEWIS
And MARY HUMPHREYS
Garreg in this township who
Departed this life the 10 . . . . .
1824 aged 27

IN MEMORY
Margaret the Daughter of Lewis
and Mary Humphreys Garreg
who departed this life the 26 day
of the year 1821 aged 3 years
Ni chadd teg flodeuyn hyn
Ac gadd mor syn ei symyd
Ond prin ymdangos pa mor hardd
Oedd blodau gardd y bywyd

451
LEWIS/MORGAN

Format: slate double chest tomb, 58x81x184cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

IN
MEMORY OF
JOHN LEWIS
LATE OF
DOLRHYDDLAN
DIED MAY 28TH 1879
AGED 75 YEARS

Here
Underneath
Lieth the Remains
Of DAVID MORGAN
Leat at Mayscilli in
This parish who Dep
Arted the 29th of June
In the year 1809
Aged 69 years

Fy annwyl Wraig Am
Cerint Nesa Dyma
Yr fan lle mai Ngorfwisfa
Ymbaratowch tra
Cafoch Amser ir bedd
Dowchwithai bawb ar
Fyrder

452a MORGAN

 

Format: slate chest tomb, 54x75x172cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.

Here
Lieth the bodies of Owen Morgan
Elisabeth Morgan & Anne Morgan
Children of David Morgan of
Beidi'r Moch gent by MARY
his wife. OWEN MORGAN
died November yr 24th 1774
Aged 2 years. ELIZABETH MORGAN
died February the 27th 1775 aged 6 months
ANNE MORGAN died June yr 7th
1788 aged 4 years

452b MORGAN

Format: slate double chest tomb, 67x87x175cm (hxwxd)

Inscription: incised roman italic

Here
Lieth the bodies of
Morgan David of
Beidi'r Moch gent,
And Elisabeth his wife
He dy'd March
1740 aged 46:
She di'd May
1768, aged 68


Also
This side lieth the
Body of Owen
Rowland late of
Beidi'r Moch
Her 2nd husband
Who died May
1768
Aged 52

452c MORGANS

Format: slate single chest tomb, 63x63x155cm (hxwxd)

Inscription: incised roman

HERE
In memory interd
In hopes of joyful re
Surrection of the Earth
Ly remaines of Tho's
Morgans late of CAY
-RSAIR Genr who de
Parted this life the 31st day of
May 1783 aged 57 years

Patient the suffering of this life I bore
In hopes of landing on a better shore
Where death hath no power
Where sorow cease
Where glory is and everlasting
Peace

Ar ol ymlid golud gwaeledd
Y BYD ai bydew swrth ffiedd
Yma gwel fymgeledd yn hunaf yn hin o fedd
Mewen daiar oer tan draid fathemne
Pwy bynag wyt y byddi dithe
Cred ymghrist cysa bob pechod
Dim dan haul na châr yn ormod

 

453 MORGAN

Format: slate chest tomb, 64x68x159cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.


Here
Underneath inteard
In hopes of joyfull resurrection
The earthly remains f Elizabeth
Morgan wife of THOMAS
MORGAN late of Cay'r Saer in
The parish of Machynlleth gent
She departed this life 4th day of
MARCH in the year of our LORD 1795
And in the fifty fifth ~~~~~~
Blessed is the  ~~~~~hain promise
~~~~~~~~~~~~~~~~~~life in ~~~~
(7 lines too obscure)

454a MORGANS

Format: slate chest tomb, 54x89x181cm (hxwxd)

Inscription: incised roman italic sans serif.


Underneath lieth the remains of
Jane Morgan's daughter of
David Morgans
Of
Caersaer
In theParish of Machynlleth Gent by
Elizabeth his wife
Who die on the 12th DAY of JULY 1801
Aged 9 days
Also the remains of David Morgans
Of Caersaer aforesaid Gent
Why died the 20th Day of OCT. 1801
Aged 48

454b MORGANS

Format: slate chest tomb, 51x85x173cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.


Here
Lieth the body of ELIZABETH wife of
David Morgans Tanner of Caersaer
Parish of Machynlleth Montry shire
Died 5th of July 1810
Aged 34 years
Also to the memory of
JANE MORGANS
The daughter of DAVID and ELIZABETH
MORGANS of Caersaer in the
Parish of Machynlleth Montry shire
Who departed this life on
The 2nd day of July 1847
Aged 43 years

455 HUGHES

Format: slate headstone, 117x77x5cm (hxwxd)

Inscription: incised roman sans serif.


IN LOVING MEMORY OF
MARGARET
THE BELOVED DAUGHTER OF
GRIFFITH AND JANE HUGHES, FELIN LLYFNANT
WHO DIED THE 17TH DAY OF FEBRUARY 1901
AGED 54 YEARS.
-------------------------
"THEREFORE BE YE ALSO READY".
-------------------------

456 PRITCHARD

Format: double slate headstone, 115x93x4 cm (hxwxd)

Inscription: two column, incised sans serif.

COFFADWRIAETH
AM

MARGARET,
GWRAIG DAVID PRITCHARD
BLAENEINION
YR HON A FU FARW
IONAWR 20 FED 1883
YN 81 MLWYDD
OED

AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU
BAROD CANYS YN YR AWR NI THYBIOCH Y DAW  MAB Y DYN
MAT. XXIV.44.

COFFADWRIAETH
AM

DAVID PRITCHARD
BLAENEINION
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARU
TACHWEDD, 2ed 1875
YN 73 MLWYDD
OED

YR ARGWLYDD SYDD YN MARW-,
HAU AC YN BYWHAU: EFE SYDD
YN DWYN I WAERED I'R BEDD
AC YN DWYN I FYNU. I Sam. 26.

457 PRITCHARD

Format: Slate, upright, 129x75x5cm (hxwxd)

Inscription: INCISED SANS SERIF

ER
COFFADWRIAETH
AM
EDWARD PRITCHARD
CASTLE COTTAGE GLANDOVEY
YR HWN A FU FARU
AWST 17eg 1892
YN 62 MLWYDD OED
FELLY Y RHAI A HUNASANT YN YR IESU
A DDWG DUW HEFYD GYDAG EF"
HEFYD AM JANE EI BRIOD
YR HON A FU FARW MAI 24 1927
YN 82 MLWYDD OED

458 PRITCHARD

Format: slate headstone dimensions needed

Inscription: rectangular, incised, sans serif
ER
COFFADWRIAETH   AM

ANNE PRITCHARD
GWRAIG EDWARD PRITCHARD
BANCCYLLAN,
YN Y PLWYF HWN. YR HON A FU FARW
1872
Y 4YDD DYDD O MAWRTH
1872
YN 26 MLWYDD OED

HEFYD
ER COFFADWRIAETH AM
JANE, MERCH EDWARD AC
ANNE PRITCHARD, YR HON A FU FARW
ER 21 AIN DYDD O  RHAGFYR 1872
YN 2 FLWYDD A 5 MIS
OED
YN GORPHWYS O BWYS-Y-BYD-YN DAWEL
O'R DIWEDD MAE FY YSBRYD:
O'M CEUFEDD OER FE'M CYFYD
FYNAF GLÂF I'W FWYN Y NEF

459 RICHARD

Format: slate headstone 46x56x5

Inscription: rectangular, incised, sans serif
HERE
Lieth the body of
ELIZABETH wife of
EDWARD RICHARD
Late of Ysgubor goch and this
Parish who died the 31st
Day of August 1831

460 PRITCHARD

Format: slate headstone 91x77x4 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, sans serif

COFFADWRIAETH
AM
ANNE
MERCH THOMAS a JANE PRITCHARD
BANCYLLAN
Yr hon a fu farw
Y 25 Dydd a Mehefin 1850
Yn 30 Mlwydd oed
Hevfyd am Jacob
Mab Thomas a Jane Pritchard
Yr hwn a fu farw
Y 23 Dydd o Mawrth 1853
Yn 19 Mlwydd oed

JP                  AP

461 PRITCHARD

Format: slate headstone 102x81x4 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif

COFFADWRIAETH
AM
JANE GWRAIG
THOMAS PRITCHARD
Banc-y-llan
Yr hon a fu farw
Yr 20fe Dydd o
Chwefror, 1866
Yn 68 Mlwydd Oed

NA RYFEDDWCH AM HYN:
CANYS Y MAE YR AWR
YN DYFOD YN YR HON
Y GAIFF PAWB AR SYDD
YN Y BEDDAU CLYWED EI
LEFERYDD EF, IOAN 5, 28.

COFFADWRIAETH
AM
THOMAS PRITCHARD
Banc-y-llan
Yr hwn a fu farw
Y Dydd 1af o Hydref
1857
Yn 67 Mlwydd
Oed.

YR ARGLWYDD SYDD YN
MARWHAU, AC YN
BYWHAU: EFE SYDD
YN DWYN I WAERED
I'R BEDD AC YN DWYN
I FYNU' 1 SAM 2.6.

462 PRITCHARD

Format: slate headstone 102x81x4 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif

COFFADWRIAETH AM
EDITH CATHERINE
MERCH THOMAS AC ANNE
PRITCHARD BANCCYLLAN
YN Y PLWYF HWN
YR HON A FU FARW
IONAWR Y 13EG 1877, YN 5 MLWYDD
OED

O HYNAWS EDITH CATHERINE – EHEDODD
EI HENAID YN DDYCHLYN,
O FYD Y GWAE, I'R BYD GWYN
I CWAREU TANNAU'R DELYN
UNMISRDDEG A PHUM' MLWYDD – TRAFAELODD
YR ANIAL ANNEDWYDD;
CEFNU WNAETH, AC AETH O'N GWYDD,
I FYNWES FWYN EI HARGLWYDD
HEFYD
ER COF AM ANNE EU MERCH
YR HON A FU FARW
HYDREF, Y  27ain 1867
YN 4 MIS OED.

463 PRITCHARD

Format: slate headstone 131x78x5 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif

ER SERCHOG COFFADWRIAETH
AM
FRANCIS
MAB THOMAS AC ANNE PRITCHARD
PENYGRAIG EGLWYSFACH
YR HWN A FU FARW YN YR IESU
GORPHENAF 29 AIN 1887
YN 20 MLWYDD OED
------------------------
HEFYD AM
JANE PRITCHARD
MERCH THOMAS A JANE PRITCHARD
BANKYLLAN
YR HON A FU FARW MAI 12TH 1882
YN 59 MLWYDD OED.

464 ANONYMOUS

Format: slate chest, 54x70x150 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


 

Skull cross bones

Panel missing

Face between palms at foot

465 EVANS

Format: slate CHEST TOMB 37x78x178 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


DAN
Y
GARREG HON
Mae’ n gorphwys
Mewn Gobaith o Adgyfodiad llawen
Y rhan Ddaearol o MARY EVANS
Gwraig CADWALADR EVANS
Gynt o FRWYNO yn y Plwyf hwn
Hi a ymadawodd a'r Byd hwn
Mewn Tangnefedd
Y daunawfed Dydd o Fis Ebrill 1797
Yn XC22 OED

Yn ol trafferthu hwyr a bore
Dros bedwarugain o Flynyddau
Dyma'r fan lle'r wyf yn fy ngwely
Nes delo CRIST I'm hail gyfodi

466 PRITCHARD

Format: slate HEADSTONE 46x35X3 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif

 

J PRITCHARD
DIED 1830 AGED 84

467 PRITCHARD

Format: slate HEADSTONE 64x60X5 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


Here lieth the BODY of
John Pritchard died Feb 12th year 1789
Aged 10 years
Also
John Pritchard died August – 1791
Aged 10 months
####  Pritchard died May 9 18##
Aged 21 years
Children of John and Mary Pritchard
And of Tynypwll -

468 PRITCHARD

Format: slate HEADSTONE 26x36X3 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


 

MARY PRITCHARD
##ed 1815 AGED 60

469 LEWIS

Format: slate HEADSTONE 130x80X7 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


 

ER SERCHUS GOF

AM
HUMPHREY LEWIS
GARREG
YR HWN YR HUNODD MAI 18, 1903
YN 77 MLWYDD OED

IESU GRIST DDOE A HEDDIW
AC UN YN DRAGYWYOD
CEFNODD AI OFIDAU DAEAR
AETH I'W HûN MEWN AGWEDD DLOS
PROFODD HEDD YR IACHAWDWRIAETH
WRTH FEDDIANU'R WLAD HEB NOS
WNION

470

JENKINS

Format: slate HEADSTONE 92x80X9 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


 

SACRED
TO THE MEMORY OF
DAVID JENKINS
OF FURNACE IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 22 DAY OF NOVEMBER 1834
IN THE 42 YEAR OF HIS AGE

471 LEWIS

Format: slate HEADSTONE 128x81X7 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


COFFADWRIAETH
AM ELIZABETH LEWIS
ANNWYL BRIOD HUMPHREY LEWIS GARREG
YR HON A FU FARW 12ED EBRIL 1877
YN 34 MLWYD OED
-----------------------
Wele fab dyn, fi yn cymeryd oddiwrthyt
Ddymuniad dy lygaid a dyrnof
-------------------------
HEFYD
AM WILLIAM LEWIS
MAB HUMHREY AC ELIZABETH LEWIS GARREG
YN Y PLWYF HWN YR HWN A FU FARW YN 16EG
AWST 1871 YN 7 MIS OED
YR IESU A DDYWEDODD  gadewch
I blant bychain, ac na waherddwch
Iddynt ddyfod ataf fi: canys eiddo’r
Cyfriw rai yw teyrnas nefoedd

472 LEWIS

Format: Sandstone ridged double chest tomb 42x63X180 (hxwxd)

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif


 

Er Cof am
WILLIAM LEWIS LONDON HOUSE NEWTOWN
A Fu Farw Medi 30ain 1869
Yn 37 mlwydd oed
===============================
Hefyd am
MARGARET JANE merch William Lewis
A anwyd Mawrth 26 1863
A fu farw Hydref 26 1869

473 LEWIS

Format: slate double headstone 125x100x6 (hxwxd) with coffin base stone

Inscription: rectangular, incised, roman sans serif
COFFADWRIAETH
AM

Humphrey lewis
Garreg

Yny plwyf hwn
Yr hwn a ymawodd
A'r byd darfodedig
HWN, MEWN GOBAITH
O ADGYFODIAID LLAWEN
AR Y XXVII DYDD O EBRILL
YN Y FLWYDDYN
MDCCCLIII
YN LXXXVII MLWYDD
OED

Y BEDD YW DIWEDD Y DA-CALL A FFOL
AC OLL A FFY YMA
TYDDYN PAWB O BLANT ADDA
UN NI RÊD NAD YNO'R Â


MARGARET LEWIS
SERCHUS WRAIG
HUMPHREY LEWIS
GARREG
YR HON A YMADAWODD
A'R BYD DARFODEDIG
HWN MEWN GOBAITH
O ADGYFODIAID LLAWEN
AR YR XXFED DYDD O AWST
YN Y FLWYDDYN
MDCCCLXXIII
YN LXXXIV MLWYDD
OED

GAIR DUW OEDD EI GWIR DUEDD. A'R IESU
Y RHOES EI GARFOLEDD
HYD FARW-AC NID OFEREDD
RHO ### GWRAIG BUR AR GARREG EI BEDD

MYNYDDOG

474 OWENS

Format: slate chest tomb 28cm high on stone, 63x157cm.

Inscription incised, sans serif

here
Lyeth the remains of
Thomas Owens
Late of Ynyshir Gent
And Dorothy his wife
He died Dec 26th 1802 aged 80
She died May 6th 1801 aged 78
Nôl trafferthu hwyr a bore
Dros bedwar ugen a flynydde
Dyma fan r'wyf yn fy ngwely
Nes delo CRIST i’m ailgyfodi.

475 DAVIS

Format: slate chest tomb
47x91x189cm (hxwxl/t).

Inscription: incised, sans serif

Sacred
To the memory of MARGREAT, wife of Capt'n
WILLIAM DAVIS of Garreg who departed
This life the 14 Day of Sept. 1811 Aged 63 years.
Adieu a long adieu thou ever Dear.
Thou best of Parents & thou Friend Sincere
May thy Survivors Imitate thy work
And live to God as thou didst while on earth.

476 DAVIES

Format: slate chest tomb
40x86x40cm (hxwxl/t) collapsed.

Inscription: incised, sans serif

IN MEMORY
OF
WILLIAM DAVIES
OF
Llanerch Tre'rddol
MASTER MARINER
Departed the ######

477 EVANS

Format: slate headstone
86x55x4cm (hxwxl/t) collapsed.

Inscription: incised, sans serif

SACRED
To the Memory of
EDWARD the son of
John and Elizabeth Evans
Late of Banc y Llan in this
Parish who departed
This life on the 11th day
Of December 1832
AGED 12 YEARS
Cyfyd goleuni I'r rhai
Uniawn yn y tywyllwch

478 EVANS

Format: slate headstone
73x53x3cm (hxwxl/t) collapsed.

Inscription: incised, sans serif

 

SACRED
To the Memory
Of EVAN EVANS
The son of JAMES
And ANN EVANS who
Departed this life
The 21st of April 1830
Aged 26 years

479 EVANS

Format: slate double headstone
86x55x4cm (hxwxl/t)
Inscription: incised, sans serif


Sacred
TO THE MEMORY OF
ANNE EVANS
THE AMIABLE WIFE
OF JAMES EVANS
LATE OF BANC-Y-LLAN
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 9TH DAY
OF JUNE 1859
IN THE 82ND YEAR
OF HER
AGE
GWYN EU BYD Y MEIRW Y
RHAI SYDD YN MARW YN
YR ARGLWYDD
O HYN ALLAN, MEDD YR
YSBRYD, FEL Y GORPHWYSONT
ODDI WRTH EU LLAFUR, A'U
GWEITHREDOEDD SYDD YN
EU CANLYN HWYNT
DAT. XIV 13.


HERE
Lie the mortal
Remains of
JAMES EVANS
Late of Banc-y-Llan
In this parish
Who departed this
Life on the 20th day
of September 1846
Aged 70 years
Ystyriwch diwygiwch eich agwedd
bob oedran
Sy'n edrych fy annedd
Arafwch mae'n daith ryfedd
Symmud o'r bywyd
I’r bedd

480 WATKIN

Format: slate chest tomb 170x79x69cm (hxwxl/t) Inscription: incised, sans serif

Underneath are deposited the earthly remains
Of Captn JOHN WATKIN of
Garreg, in this parish who departed
This life the 24th day of November
1819. In the 28th year of his Age.

Farewell dear wife, my life is past
My love to you as long did last;
Concerning me no sorrow take
But love my daughter for my sake.

Ffarwel deithio tir na moroedd
Hwyr a borau dydd a nos:
Ffarwel bob rhyw storom arw
Ffarwel bob rhyw chwerw loes:
Ar foreuddydd fe ddaeth cerbyd
Tragwyddofyd I fy nol:
Nunion gyrchol aethum iddo
O'r Siwrnai hon ddoi byth yn ol.

481 JONES

Format: slate chest tomb 180x90x69cm (hxwxl/t)
Inscription: incised, sans serif

IN MEMORY OF
RICHARD JONES
OF
YNISGREGOG IN THIS PARISH
Who departed this life on
The 23rd day of Sptember 1831
Aged 62 years.

Ffarwel iti f''anwyl Briod
Darfu'r cwlwm gael ei ddattod
Mewn gwely pridd fe'm rhoes i orwedd
Gwel y fan, ystyrla'th ddiwedd.

482 JONES

Format: slate headstone 79x64x7cm (hxwxl/t)
Inscription: incised, sans serif

HERE Lieth the
Body of MARGRET JONES
She died the 16th day of
January 1739 aged 6
JOANthAN JONES
Died 1834 aged 84

483 EVANS

Format: slate headstone 38x33x4cm (hxwxl/t)
Inscription: incised, sans serif

HERE
Liethe Body OF
John Evans
Died 1836
AGEd 26

484 LEWIS

Format: slate headstone 87x74x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif

SACRED
To the memory of
MARGARET LEWIS
Daughter of Capt WILLIAM
And ANNE LEWIS
Of Garreg in this Parish
Who departed this life on
The 18th day of February 1845
Aged 45 years

485 EVANS

Format: slate headstone in front of  chest8x74x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif,
double with blank RHS

UNDERNEATH
ARE
Deposited the bodily
Remains of
RICHARD EVANS
late of Furnace in this
Parish who departed
this life January 28th 1821
Aged 27 years

Ystyriwch diwigiwch eich agwedd
bob oedran
Sy'n edrych fy anedd
Arafwch mae’n daith ryfed.
Symmyd o'r bywyd I'r bedd

486 EDWARDS

Format: slate headstone 61x44x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif,

SACRED
TO THE MEMORY OF
EDWARD
SON OF EDWARD and
HANNAH EDWARDS
WHO DIED #### 29 1846
Aged #### months

487 WILLIAM

Format: slate headstone 55x59x3cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif,

HERE
Ieth the body of Catherin Will
Iam died Decr 23  1795
Aged 64

488 EVANS

Format: slate headstone 67x60x4cm (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman

Sacred
TO THE MEMORY OF
ANNE
DAUGHTER OF JAMES AND
JANE EVANS OF PEN-Y-BRYN
IN THIS PARISH WHO DIED
ON THE 1ST DAY OF FEBRUARY
1858
AGED 14 YEARS

489a EVANS

489b EVANS

Format: slate headstone 127x107x5 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman italic – 2 urns and medallions
IN MEMORY
OF
JANE EVAN
LATE OF PENYBRYN
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 1ST DAY OF JUNE 1855
AGED 33 YEARS

See also 489b & 491

Format: slate headstone 127x107x5 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman italic – 2 urns and medallions
In Memory
Of
JAMES EVANS
LATE OF PENYBRYN
IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS
LIFE ON THE 4TH DAY OF
JUNE, 1871
AGED 55 YEARS
Y LLYGAD A'M GWELODD, NI'M GWEL MWYACH,    JOB 7.8.

AR OL EU HOLL FLINDERAU DWYS
GORPHWYSO MAENT MEWN HEDD
YM MHELL O SŴN Y BYD A'I BWYS
HEB BOEN YN LLWCH Y BEDD

490 EVANS

Format: slate headstone 70x62x3 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, with Fleur de lys
Sacred
TO THE MEMORY OF
ANNE
DAUGHTER OF JAMES AND
ANNE EVANS OF PEN-Y-BRYN
IN THIS PARISH WHO DIED
ON THE 1ST DAY OF FEBRUARY
1858
AGED 11 YEARS

491 EVANS

Format: slate headstone 101x61x4 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
Sacred
TO THE MEMORY OF
JANE
WIFE OF JAMES EVANS
OF PEN-Y-BRYN
IN THIS PARISH WHO DIED
ON THE 1ST DAY OF JUNE 1855
AGED 33 YEARS

492 JENKINS

Format: slate headstone 87x50x4 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman 
COFFAD WRIAETH
AM
JANE
Merch JOHN A MARGARET
JENKINS, BANCYLLAN
Yn y plwyf hwn yr hon
A fu faru Mai yr 16eg
1872 yn 10 mis oed.

Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn
A gadd mor syn ei symud
Ond prin i ddanges pa mor
hardd
Iw blodau gardd y bywyd

493 JENKINS

Format: slate headstone 104x67x5 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman & italic
ER
COFFADWRIAETH
AM
MARGARET
Anwyl Briod JOHN JENKINS
BANCYLLAN
Yn y plwyf hwn, yr hon a fu
Farw y 13eg o Mai 1873
Yn 23 mlwydd oed
Ac a gladdwyd yn Eglwysfach Mai yr 17
----------------
Iesu Grist, ddoe a heddyw yr un
Ac yn dragywydd  -- Heb 13. 8

Ffarwel fy mhriod am ceraint ffyddlon
Na fyddwch chwi yn rhy hiraethlon
My fi yn awr sy mewn esmwythder
Ir bedd y dewch chwithe ar fyrder

494 EVANS

Format: slate headstone 70x62x3 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman and italic

COFFADWRIAETH
Am
ANNE EVANS
O Penybryn yn y plwyf hwn
Yr hon fu farw Mai 14eg 1840
Yn 54 Oed

495 EVANS

Format: slate headstone 91x66x3.5 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman and italic
ER COF AM
ERASMUS EVANS
PENYBRYN
YN Y PLWYF HWN
YR HWH A FU FARW
Y 23AIN DYDD IONAWR
1871
YN 90 MLWYDD
OED

Y CYFIAWN A OBEITHIO PAN FYDDO YN MARW

496 ANONYMOUS

Format: slate FLAT/LEDGER stone size unrecorded

Without inscription.

497 REES

Format: slate headstone 86x74x5.5 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman
ER SERCHUS COF AM
HUGH REES
ANnWYL BRIOD JANE E. REES
DOVEY VIEW EGWYSFACH
YR HWN A HUNODD YN YR IESU
GORPH : 17 – 1935 YN 71 ML:OED
"EU HENWAU'N PERAROGLI SYDD
A'U HUN, MOR DAWEL YW."

HEFYD
JANE ELIZABETH REES
ANNWYL BRIOD YR UCHOD
A HUNODD MEHEFIN 3, 1951
YN 82 MLOED
'A'I HUN  MOR DAWEL YW.'

498 REES

Format: slate double headstone 123x107x5 (hxwxl/t)

Inscription: incised, sans serif, roman  NB.A double headstone which has cracked down the centre and been mended with bolted iron plates. Mason signed as J.Jones, Machynlleth. Upper bow with oak branch motif.


ER SERCHUS GOF
AM
THOMAS REES
FELINYCWN
YR HWN A FU FARW MEHEFIN 2 FED 1899
YN 78 MLWYDD OED
"AC OS O GRYFDER Y CYRHEUDDIR PEDWAR
UGAIN MLYNEDD, ETTO EU NERTH SYDD BOEN
A BLINDER; CANYS EBRWYDD Y DERFYDD, A
NI A EHEDWN YMAITH." Psalm XC.10


ER SERCHUN GOF
AM
JANE
ANWYL BRIOD THOMAS REES
YR HON A HUNODD YN YR IESU
AWST 18 1925
YN 86 ML OED
--------------------------------------
"YR HYN A ALLODD HON HI A'I GWNAETH"

499 EVANS

Format: slate headstone
134x76x8 (hxwxl/t, cm), with kerbs

Inscription: incised, sans serif, roman  top border with sycamore leaf motif; centre with handclasp. Mason' signed as E Hughes, South Wales.

                                                ER ANWYL GOFFADWRIAETH AM
ANN EVANS
BANKYLLAN EGWYSFACH
A FU FARW CHWEFROR 5 1903
YN 82 MLWYDD OED
-------------------
HEFYD AM EI CHWAER
ELLEN EVANS
A FU FARW EBRILL 14 1906
YN 63 MLWYDD OED
----------
Aethant on golwg, ond nid o'n cof

500 GRIFFITHS

Format: slate headstone
150x77x5 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman  top border with ivy leaves and palm

 

ER SERCHUS COF AM
CATHERINE
ANNWYL BRIOD JOHN GRIFFITHS
LONDON HOUSE EGLWYSFACH
YR HON A FU FARW TACHWEDD 13, 1923
YN 56 MLWYDD OED
"AETH Ô’N GOLWG OND BYTH Ô’N COF"
¬¬¬¬¬¬¬¬¬
HEFYD AM JOHN GRIFITHS
BU FARW ION 28 1935
YN 65 ML. OED
"GWYN EU BYD Y RHAI PUR O GALON
CANYS HWY A WELANT DDUW."

501 JONES

Format: stone chest tomb
44x80x173 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman, some not legible

Int ???
In Hope of Joyful Re ???
Remain of CATHER ???
Wife of Richd Jones of Yn ???
Gent thee Departed this ???
January 1st 1792 In the Fiftyfort ???
Of her age
Na wylwch Mwu fy mlant Anwula
Tros eniid Bach y Byddai yma
Gwnaed yr Arglwydd uw chwin gymwus
I fuw guda mi ym mharadwys

502 HIGGINS

Format: sandstone chest tomb
50x74x150 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman

Underneath in Hope
Of a General Resurrection
To Eternal Life Lieth the
Body of Honeretta the wife
Of Nathaniel Higgins
Agent at Dovey Furnace
Who Departed this Life
July the ??? 1771 Aged 31

503 DAVIES

Format: slate headstone
150x77x5 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman, little illegible

HERE L ???
The Body
Of MARY Wife of
JOHN DAVIES Shee
Died February 28th Day
1817  Aged 42 Years
-----------------------------
Tan Greulon Gloion Angau
Rwit ti Yma yny pridd
Yn ddistaw yn y Beddrod
Heb Inrhw bain na Chir
Ond fe ddaw y didd Cei Godi
I'r Ian Iwch y llawr
Ei hin dois ath ddyhina

504

PRITCHARD

Format: slate headstone
121x76x7 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman, Palms & oak leaves

ER SERCHUS GOF
AM
THOMAS PRITCHARD
EGLWYSFACH
BU FARW MEHEFIN 21AIN 1912
YN 84 MLWYDD OED
-------------------
HEFYD AM
ANNE PRITCHARD
PRIOD YR UCHOD
BY FARW MEDI 9FED 1915
YN 81 MLWYDD OED
--------------------
MOR DDEDWYDD YW Y RHAI TRWY FFYDD
S'YN MYND O BLITH Y BYW
EI HENWAU'N PERAROGLU SYDD
AI HUN MOR DAWEL YW

505 PRITCHARD

Format: slate headstone
117x77x5 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman,

ER SERCHOG COFFADWRIAETH
AM
EIZABETH ANN
MERCH THOMAS AC ANN PRITCHARD
PENYGRAIG EGLWYSFACH
YR HON A FU FARW YN YR IESU
MAWRTH 19eg 1890
YN 20 MLWYDD OED
-------------------
HEFYD AM EI CHWAER
MARY JANE
YR HON A HUNODD YN YR IESU MAWRTH 10, 1898
YN 29 MLWYDD OED

506 EVANS

Format: slate headstone
110x70x4 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman & italic

 

ER COF AM
DAVID EVANS
Berthddu
Yr hwn a fu farw Mai 27, 1867.
Yn 31 mlwydd oed
¬¬¬¬¬¬¬¬¬
HEFYD
EI ANWYL BRIOD
JANE
YR HON A FI FARW MEDI 25AIN 1920
YN 87 LMWYDD OED

507 JAMES

Format: slate headstone
121x75x5 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman, urn & medallion.

IN Memory OF
ELIZABETH AMIABLE WIFE OF
THE REV. JOHN JAMES,
OF YNYSEIDIOL IN THIS PARISH
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 4TH DAY OF JULY
1872  AGED 51 YEARS

GWIR NODDED GWRAIG RINWEDOL, -A GOLLWYD
UN GALL, HAEL, A SIRIOL;
OND "HANER DYDD" TRAGWYDDOL
YN Y NEF SY'I HON YN OL

508 ISAAC

Format: slate chest tomb
46x76x174 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman, legible 

Here lieth the Body of
Richard Ifaac son of David Ifaac
by Ann his wife who departed
this Life the 13th day of July 1794
Aged 27 years

509a ISAAC

Format: slate chest tomb
44x72x160 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman, mainly legible

 

HERE Lieth the Body of
ELIZAETH IFAAC
Who Departed this Life
MARCH the 24th 1783
Aged 18 years ¬¬¬

Blode Fiengtid syrthio wnaeth
Trwy angie caeth'n Beddrod
Rwi nawr yn llechy yn y llwch
An tegwch gwedi darfod

509b ISAAC

Format: slate chest tomb
46x76x174 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman, legible, margin vine leaves
Underneath interd
In hope of Joyfull Resurection
The Body of MARGRET
IFAAC who departed this
Life MARCH the 15th 1783
Aged 11 years ¬¬¬!
=================
Dwy chwaer fudd yma heb lai
Mewn gwely Clai yn gorwedd
Gobethio fod I enaidie byw
Ymgwmni Duw i uchelder

510 ISAAC/JONES

Format: slate chest tomb 30x69x152 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman, legible; sun bar and scrolls boxed alongside ALSO in which the O is a compass rose
In Memorry
Of
Elisabeth Ifaac Wife of John
Ifaac fhipwright of Gareg she
Departed this life March y 22d
1784  Aged 64 years

¬¬¬☺¬¬¬ALSO Ж¬¬¬☺¬¬¬
Interd in hopes of joyful Resurrection
The Earthly Remain of Micah Jones
Son of Isaac Jones Shipwright of gareg &
Jane Jones his Wife, He Departed this
Life Sept ye 29th 1784 & in seventh Month
¬¬¬¬of his age¬¬¬¬
My dear parents weep not at all
Since god himself did for me coll
My end you know My grave you see

Therefore prepare to follow me

511 EVANS

Format: slate headstone
83x61x3.5 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman & gothic,

COFFAD WRIAETH
AM
JOHN EVANS
FURNACE
YN Y PLWYF HWN
YR HWN A FU FARW
Y 30AIN DYDD O RHAGFYR
1864
YN 64 MLWYDD
OED
GWYN EU BYD Y MEIRW Y RHAI SYDD
YN MARW YN YR ARGLWYDD

512 EVANS

Format: slate headstone
110x70x4 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman & GOTHIC,

COFFADWRIAETH
AM
CATHERINE
GWRAIG JOHN EVANS FURNACE
YR HON A FU FARW
Y 10FED DYDD O GORPHENHAF 1854
YN 55 MLWYDD
OED
GWERTHFAWR YN GOLWG YR ARGLWYDD:
YW MARWOLAETH EI SAINT EF.

513 NICELSON

Format: slate headstone 41x58x3 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman, with rose trellis border

HERE Lieth the
Body of Willm
NICELfON who
Died Febry 2d 1789
Aged 37 month

514 REES

Format: stone chest tomb
34x60x180 (hxwxl/t, cm)

Inscription: incised, sans serif, roman, barely legible- OLDEST IN CHURCHYARD

HERE LEYETH
THE BODY OF
OWEN REES
MAR 14 1699

515 JONES

Format: slate headstone
82x67x4 (hxwxl/t, cm),

Inscription: incised, sans serif, roman
SACRED
To the memory of
HUGH JONES
Late of YNYSEDWIN in this
Parish Who Departed
this life July 20th 1847
Aged 82 years

   
   
 

 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     

 

 

 

site designed by www.insightillustration.co.uk