Llefydd Llonydd yw cyfres o ‘drysorau cudd’ i chi eu darganfod ledled Gogledd Ceredigion

Mae pob cyrchfan yn adrodd hanes eglwys neu gapel lleol mewn ffordd newydd ac ysbrydoledig. Dysgwch am fywydau pobl leol, ddoe a heddiw, mwynhewch brydferthwch naturiol y dirwedd a’i bywyd gwyllt. Camwch o’r llwybrau arferol i lefydd diarffordd, ewch ar antur o’r môr i’r bryniau a darganfyddwch olygfeydd, synau a storïau rhyfeddol ar hyd y ffordd.

Mae Llefydd Llonydd yn cynnig 14 o gyrchfannau bendigedig i chi fynd iddynt – y mae gan bob un ohonynt storïau diddorol, golygfeydd syfrdanol a dirgelion difyr i’w darganfod. Dewiswch le i ymweld ag ef drwy bori’r map a bydd y cyswllt yn mynd â chi i’r dudalen briodol ar wefan Llefydd Llonydd.

map peaceful places Ysbyty Ystwyth Cwm Ystwyth Hafod Llantrisant Llanfihangel-y-Creuddyn Ystumtuen Ysbyty Cynfyn Capel Bangor Llanbadarn-fawr Llangorwen Aberystwyth Llandre Borth Bont Goch (Elerch) Eglwys-fach

Aberystwyth
Bont-goch (Elerch)
Borth
Capel Bangor
Cwmystwyth
Eglwysfach

Hafod
Llanbadarn Fawr
Llandre
Llanfihangel-y-Creuddyn
Llangorwen
Llantrisant
Ysbyty Cynfyn

Ysbyty Ystwyth

Ystumtuen

Am y Llwybr:

Llwybr twristiaeth treftadaeth yw Llefydd Llonydd, sy’n adrodd straeon clwstwr o eglwysi a chapeli ar draws Gogledd Ceredigion.

Crwydrwch y wlad i ddarganfod bywyd gwyllt a harddwch naturiol ysblennydd, hanes teuluoedd a straeon am ddigwyddiadau a gorchestion dynol, ynghyd â phensaernïaeth, celf a chrefftwriaeth benigamp.
Nid llwybr ffydd yn yr ystyr draddodiadol mo Llefydd Llonydd. Ei bwrpas yw dathlu treftadaeth pob eglwys a chapel mewn ffyrdd sy’n berthnasol i bawb, ni waeth beth yw eu credoau crefyddol. Mae’n annog ymwelwyr i brofi eglwysi a chapeli o safbwyntiau newydd – fel lleoedd i fyfyrio a chael ysbrydoliaeth, fel cyfleoedd i “wneud rhywbeth yn wahanol” a mwynhau cymryd pethau’n arafach, ac fel cyrchfannau lle gellir treulio “amser gwerth chweil” yng nghanol prydferthwch a llonyddwch cefn gwlad.

Mae Llefydd Llonydd yn deillio o brosiect Llwybr Treftadaeth Eglwysi Gogledd Ceredigion, ac fe’i cefnogir gan Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) gyda buddsoddiad gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Rheolir y prosiect gan Treftadaeth Llandre Heritage; mae gwaith yn cael ei wneud gan yr ymgynghorwyr Countryscape a Creu-ad.

Mae’r prosiect wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â chymunedau lleol ym mhob un o’r cyrchfannau ar y llwybr – hebddyn nhw, ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl. Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn fawr i bawb a fu’n gwmni i ni ar hyd y daith – mae eich angerdd a’ch brwdfrydedd wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig!


 

Dyluniwyd y wefan gan www.insightillustration.co.uk