Wardeiniaid yr Eglwys: Mrs Alison Swanson 01654 781 322 - Mrs Delyth Griffiths 01654 781 306
cysylltiad e-bost

alisonswanson@hotmail.com
delyth.griffiths@talk21.com

Gwasanaeth am 9.30am ar Ddydd Sul
Cymun Bendigaid ar y Sul 1af a’r 3dd a 5ed.  Boreol Weddi ar yr 2il a’r 4dd.

Mae treftadaeth Eglwys Sant Mihangel, Eglwys-fach yn bwysig. Cofnodwyd 529 o feddau yn y fynwent sy’n cynnig gwybodaeth ar gyfer olrhain achau a hanes teuluol. Mae’r eglwys nid nepell o Fachynlleth ym mherfedd canolbarth Cymru.

Mae’r eglwys o bwys pensaernïol fel adeilad o’r cyfnod Sioraidd. Tynnodd y bardd R S Thomas a’i wraig o arlunydd lawer o’r cofebau a oedd yno ond mae’r canlyniad yn ddymunol. Addurnwyd yr eglwys yn ddu a gwyn heb unrhyw rodres Fictoraidd.

www.explorechurches.org/experience/walk-talk-and-tea-eglwysfach

.....................................................................

NEWYDDLEN EGLWYS-FACH, FFWRNAIS A GLANDYFI
DOWNLOAD

.....................................................................

“within listening distance of the silence we call God”Dyluniwyd y wefan gan www.insightillustration.co.uk