R S THOMAS YN EGLWYS-FACH

R S Thomas
©John Hedgecoe


Gwyl R.S.Thomas 2024
Medi 20/21/22

Dydd Sadwrn Medi 21ain. Oedfa foreol am 11 y bore.
Yr Esgob Dorrien Davies, Esgob Tyddewi fydd yn traddodi'r anerchiad.

Bydd mwy o fanylion am y penwythnos yn dilyn yn fuan.


Twitter: @RSThomaslitfes

 

Dyluniwyd y wefan gan www.insightillustration.co.uk