R S THOMAS YN EGLWYS-FACH

R S Thomas
CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH AGORED

Dyddiad cau Dydd Gwener 13 Awst 2021

Bydd y cerddi a dderbynnir yn cael eu cyflwyno i’r beirniaid, a chyhoeddir enwau’r enillwyr ar Ddydd Sul 12 Medi 2021 ar wefan yr Eglwys a thrwy gyfryngau eraill.  www.eglwysfach.co.uk  Twitter: @RSThomaslitfes
Oherwydd y trefniadau presennol, ni fydd cerddi’n cael eu darllen yn Eglwys Sant Mihangel.

GWOBR GYNTAF £150   AIL WOBR £50                                    Beirniaid:  Yr Athro Tony Brown; Gillian Clarke

Dylai cystadleuwyr lunio cerdd sy’n ymateb uniongyrchol i un o’r dyfyniadau isod o waith R S Thomas.
Gellir cyfeirio at y gerdd gyfan y daw’r dyfyniad ohoni.

I am the farmer, stripped of love 
And thought and grace by the land’s hardness;
But what I am saying over the fields’
Desolate acres, rough with dew,   
Is, Listen, listen.  I am a man like you. 
‘The Hill Farmer Speaks’  Collected Poems 31

…there is a presence 
whose language   
is not our language, but who has chosen,
with peculiar charity the feathered   
creatures to convey the austerity
of his thought in song. 
‘The Blackbird’ Uncollected Poems 160

I can’t speak my own
Language – Iesu,
All those good words;
And I outside them.
‘Welsh‘  Collected Poems 129


What God was there made himself felt,
Not listened to, in clean colours
That brought a moistening of the eye,
In movement of the wind over grass.
‘The Moor’ Collected Poems 166

When he came in, she was there.
When she looked at him,
he smiled.  There were lights
in time’s wave breaking
on an eternal shore.
‘He and She’ Collected Poems 459

The meaning is in the waiting.
‘Kneeling’ Collected Poems 199

 

Gwahoddir beirdd i gyflwyno un neu ddwy o gerddi anghyhoeddedig o 30 llinell ar y mwyaf, neu’r hyn sy’n cyfateb,
ac wedi’u teipio os oes modd.

Ffi gystadlu: £10 am un gerdd
£15 am ddwy gerdd
sieciau’n daladwy i Eglwys Sant Mihangel.


Byddwch cystal ag anfon tri chopi o bob cerdd (rhowch eich enw ar un yn unig),
ynghyd â’r ffi gystadlu, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn at:
Mrs. A. Major, Heisterbach, Ffwrnais, Machynlleth, SY20 8PG (anita.heisterbach@gmail.com)

Bwriadwn gynnal Gŵyl Lenyddol R S Thomas lawn ar 16-18 Medi 2022.

 

 
Dyluniwyd y wefan gan www.insightillustration.co.uk