GŴYL LENYDDOL R S THOMAS a CHYSTADLEUAETH BARDDONIAETH AGORED
20 - 22 September 2019

R S Thomas
YN GALW POB BARDD

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y cynhelir Gŵyl R S Thomas arall o 20 i 22 Medi 2019.


Dyma’r pumed achlysur i’r ŵyl gael ei chynnal i anrhydeddu cof R S Thomas, y bardd o fri rhyngwladol,
a oedd yn Ficer y plwyf hwn o 1954 i 1967.

Bydd y rhaglen yn cynnwys 
Dydd Gwener 20 Medi:
Taith gerdded yn ôl traed R S Thomas 
Sgyrsiau gan Richard Suggett a Phil Cope

Dydd Sadwrn 21 Medi
Gwasanaeth yr Ŵyl wedi’i arwain gan y Canon Enid Morgan
Pregethwr: Y Gwir Barch. Barry Morgan
Sgyrsiau gan yr Athro Tony Brown a’r Athro Matthew Jarvis

Dydd Sul 22 Medi
Darlleniad Barddoniaeth
Gillian Clarke (Bardd Cenedlaethol Cymru 2008-2016) a’r Athro Menna Elfyn

CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH AGORED
Beirniaid: Gillian Clarke 
Yr Athro Tony Brown, Prifysgol Bangor
Gwobr gyntaf £250
Ail wobr £100
Clod uchel £40

 

 

 

Dyluniwyd y wefan gan www.insightillustration.co.uk